Geografisch thema

Prinses Stefanieplein

ID
6869
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6869

Beschrijving

Rechthoekig plein ten noordwesten van de Koninginnelaan; pendant van het driehoekige Prinses Clementinaplein ten zuidoosten. Z.g. naar dochter Leopold II. Aanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg aansluitend bij de eerste fase volgens plan van L. Crépin van 1867; de vanaf 1889 aangelegde Koninginnelaan wordt verfraaid met twee hogergenoemde squares naar ontwerp van landschapsarchitect E. Lainé. Persoonlijke tussenkomst van Leopold II in selectie kandidaat-kopers en behandeling bouwaanvragen. Concentrische parkaanleg met graspartijen, bomen, bloemenperken, paden en zitbanken.
Oorspronkelijke rijbebouwing id est eclectische burger- en herenhuizen uit eind 19de eeuw - 1915 aan noord-, oost- en zuidzijde; op enkele uitzonderingen na, vanaf jaren 1960 vervangen door appartementsgebouwen met zeven bouwlagen en terugwijkende dakverdieping. Omzoomde voortuintjes nu ook veelal verhard en/of opgenomen in de stoep.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch enkelhuis

 • Omvat
  Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Eclectische enkelhuizen

 • Omvat
  Huis Ter Waarheid

 • Omvat
  Samenstel

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prinses Stefanieplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/6869 (Geraadpleegd op 15-06-2021)