Geografisch thema

Moerasstraat

ID
6961
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6961

Beschrijving

Van Grensstraat naar Oude Molenstraat. Zogenaamd naar de hier eertijds moerassige grond nabij de Sint-Catharinakreek. Aanleg kadert in de verdere westelijke stadsuitleg naar plan van V. Besme van 1899 id est het gebied tussen Koninginnelaan en North-/Elisabethlaan. Korte smalle straat; oostzijde ingenomen door achterbouwsels met onder meer garages van panden gelegen aan Prinsenlaan. Woonfunctie. Rijbebouwing met kleine burgerhuizen uit interbellum. Breedhuizen met twee à drie bouwlagen en twee ongelijke à drie traveeën onder zadeldak. Voornamelijk art-decogetinte enkelhuizen. Nummer 2, zogenaamd "Vedecar", gedateerd 1929: gecementeerde lijstgevel waarvan brede venstertravee gevat tussen oplopende boomstammen. Nummer 4, zogenaamd "Villa André": oplopende bow-window, getrapte profielen, spiraalversieringen en typerende schuinverdiepte deur met initialen "BD" in het boogveld. Nummer 5, zogenaamd "Villa Marie-José": brede risaliettravee met garage onder driezijdige erker, sgraffito met gestileerde bloemen in zwikken van rondboogdeur waarvan bovenlicht voorzien van bloemenkorf in glas in lood. Nummer 6 gesigneerd architect A. Danneel (Oostende) en met parement van witgeglazuurde bakstenen.

Anderzijds ook enkele modernistisch getinte panden zie nummers 1, 1a; laatstgenoemde gesigneerd architect A. Schaap (Oostende).


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moerasstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6961 (Geraadpleegd op )