Geografisch thema

Nieuwstraat

ID
6968
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6968

Beschrijving

Oost-west verlopende straat tussen Kapucijnenstraat en Visserskaai. Naam en tracé gaan minstens terug tot 1645-1646 wanneer de stad aan de Kapucijnen toelating verleent tot het "opvullen met sant de nieuwe straete die de Eerw. PP. Capucynen hebben doen maken". Bij de ontmanteling van de noordoostelijke stadsvestingen (1865-1872) doorgetrokken tot huidige Visserskaai en tot begin 20ste eeuw één van de smalste straten van Oostende. In 1902-1903 werd de huizenrij noord tussen Kapucijnen- en Schippersstraat gesloopt waardoor de straat hier deel uitmaakt van het huidige Mijnplein; hierbij wordt ook het tracé tussen Schippersstraat en Visserskaai verbreed. Thans gedifferentieerde functie met uit het derde kwart van de 20ste eeuw appartementen aan zijde van Mijnplein; naar Visserskaai toe deels bewaarde en veelal aangepaste bescheiden woningen uit het laatste kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, waarin enkele horeca- en kleinhandelszaken zijn ondergebracht.

FARASYN D., Het Mijnplein te Oostende, in Ostendiana, III, 1978, p. 41-60.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Winkelpand

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6968 (Geraadpleegd op )