Geografisch thema

Oesterbankstraat

ID
6971
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6971

Beschrijving

Van het Ernest Feysplein tot aan de Slachthuiskaai. Voor verkaveling van het Hazegras, exclusieve vergunning in 1765 aan de gebroeders De Looze om een oesterput te graven buiten de vestingmuren, ongeveer ter hoogte van de Oesterbankstraat. Oorspronkelijke naam "Rue des Huitres", "Hoestersstraat", "Oestersstraat" of "Hoestputstraat". Straat loopt oorspronkelijk, vóór de aanleg van het tweede station in 1881-1882, verder door tot het kruispunt van de Fortuinstraat en de Nieuwe Markt (cf. Ernest Feysplein). Gedeelte van de straat ten oosten van de Fregatstraat werd officieus "Bruggestraat" genoemd wegens aansluiting met brug over afleidingskanaal op plaats van vroegere Brugse Poort; kanaal werd in 1937 gedempt. Recht straattracé. Basisbebouwing bestaande uit burgerwoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw van twee of drie traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadel- of mansardedak, vnl. met bepleisterde lijstgevels, o.m. gevelrij van nrs. 3-9, witte vlak bepleisterde gevels met rechthoekige muuropeningen zonder omlijsting. Nrs. 11 en 17, burgerhuizen in neoclassicistische stijl; nr. 17 onder mansardedak met twee dakvensters. Nrs. 25-27, samenstel van twee in oorsprong identieke enkelhuizen in gelijkaardige stijl; typerende kroonlijst op klossen en fries met leeuwenkopjes voor de stellinggaten. Op hoeken met Ernest Feysplein en Graaf de Smet de Naeyerstraat, drie huizen die horen bij neo-Vlaams renaissancistisch ensemble op het plein (cf. Ernest Feysplein). Verder huizen met vernieuwde parementen. Gedeelte tegen Brandariskaai, aan noordkant van de straat gesloopt voor uitbreiding van de Stedelijke Vakschool, o.m. danszaal Pantheon, modernistisch gebouw naar ontwerp van de Oostendse architect L. Van Graefschepe (Oostende), gesloopt in 1964.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Pacific, herberg met appartementen

 • Omvat
  Samenstel van twee stadswoningen

 • Is deel van
  Hazegras


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oesterbankstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6971 (Geraadpleegd op )