Geografisch thema

Vissersplein

ID: 7009   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7009

Beschrijving

Plein centraal gelegen ten westen van de Visserskaai, in noordwestelijke hoek aansluitend bij de Bonenstraat-Kadzandstraat en de Schippersstraat, aan zuidzijde begrensd door de Ooststraat. Vóór 1914 gekend als de "Zwijnemarkt". De westelijke huizenrij was oorspronkelijk het verlengstuk van de Schippersstraat. Aan oostzijde stond de "Oostmolen" (17de eeuw), afgebroken in 1856. Aanleg van het plein na de stadsontmanteling van 1865-1872 waarbij o.m. het visserskwartier wordt uitgebreid. In de eerste helft van de 20ste eeuw was er aan de zuidzijde een kosteloze school en bewaarschool van de Zusters van Sint-Vincentius à Paolo gevestigd. In 2000 nieuwe aanleg van huidig verkeersvrij plein cf. in stoep ingewerkte gedenkplaat aan oostzijde; dit gebeurt in het kader van de herwaarderingsplannen voor het Visserskwartier in het begin van de jaren 1980 voor een betere verbinding van de Visserskaai met de binnenstad.
Klein, vierkant geplaveid pleintje met hellend verloop als overbrugging van het peilverschil tussen de stad (west) en de afgebroken vestingen (oost). Aangelegd in amfitheatervorm met aan noordzijde integratie van fontein in de vorm van golfbreker met rotspartij. Op trappen aan zuidzijde van het plein bronzen beeld z.g. "De eeuwige toeschouwer" (2000) door B. Vandenberghe (Gent): zittende mannenfiguur met twee omlijstingen in de hand.
Heterogene bebouwing met woon- en horecafunctie. Nr. 9, restaurant z.g. "De Zeester": lijstgevel met geriemde vensteromlijstingen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Hoekpand nr. 4/ Straat zonder einde, in modernistische bouwtrant uit jaren 1930. Gele baksteenbouw met doorgetrokken afgeronde erker op de bovenverdieping Aan noordelijke en zuidelijke pleinzijde appartementsgebouwen van vier tot zes bouwlagen met horecafunctie op begane grond, uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 168.
GROEP PLANNING, Nota Stad Oostende, Brugge, 1979.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Handels- en appartementsgebouw

  • Is deel van
    Oostende

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vissersplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/7009 (Geraadpleegd op 16-01-2021)