Geografisch thema

Oosternieuwweg Noord

ID
7109
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7109

Beschrijving

Zeer lange kronkelende deels gekasseide landweg met opvallende zuid-noord oriëntatie vanaf de grens met Varsenare (Jabbeke) in het zuiden tot aan de aansluiting met de Brugse Steenweg in het noorden. Doorkruist gans het grondgebied van Houtave; andere kleinere landwegen sluiten gr.m. haaks op deze weg aan. Net als de parallel ermee verlopende Westernieuwweg wordt door de benaming "Oosternieuwweg Zuid" en "Oosternieuwweg Noord" het deel van de weg aangeduid resp. ten zuiden en noorden van de Noordede. Het Oosternieuwwegewin, een watering die aansluit op de Noordede, volgt zowel het zuidelijk als noordelijk tracé van de weg. Is één van de eerste polderwegen waarvan het tracé teruggaat op een oude middeleeuwse trekroute waarbij schaapskuddes in de nieuwe polders worden uitgestuurd naar hoger gelegen delen om de schorren te beweiden. Eerste vermelding reeds in 1260 en op dat moment gelegen in het z.g. "Maerlan(d)t" of "Mallant" (matland), een toenmalig uitgestrekt gebied gelegen boven de Meetkerkse Moeren en ten noorden van de kerk van Houtave, met het gehucht "Strooienhaan" als middenpunt. Eertijds zijn deze z.g. heerwegen aarden wegen, die pas tijdens het Oostenrijks bewind (1715-1794) worden verhard. Op de kaart van P. Pourbus (1561-1571) wordt aan de oostzijde van de weg ter hoogte van de huidige erfingang van de hoeve "De Kleine Madeleine" (nr. 19) een houten windmolen z.g. "Noordmolen" aangeduid, echter niet meer voorkomend op de kaart van Ferraris (1770-1778).

Langs deze weg bevinden zich de oudste hoeves van Houtave, waarvan enkele met een middeleeuwse geschiedenis. Belangrijk is de historische omwalde poorthoeve z.g. "De Grote Madeleine" (nr. 21) die, net als de ernaast gelegen hoeve z.g. "De Kleine Madeleine" (nr. 19) eigendom is van de H. Maria Magdalenaleprozerij, gevestigd in 1280 buiten de tweede stadsomheining van Brugge, die een belangrijke bron van inkomsten heeft door o.m. huis- en landpachten te Houtave. Veelal monumentale al dan niet omwalde hoeves bestaande uit losstaande bestanddelen onder pannen bedaking en toegankelijk vanaf de straat via lange erfopritten. Enkele hoeves zijn gerenoveerd, o.m. hoeve "'t Wilgenhof" (nr. 32) met recent boerenhuis en behouden stalgebouw en een verbouwde hoeve in de zuidwestelijke hoek met de Oostendse Steenweg. Bewaarde bunker uit de Eerste Wereldoorlog aan de oostzijde van de weg, gr.m. ter hoogte van de voormalige hoeve z.g. "Poldergalm" (nr. 17). Tevens enkele losstaande woningen met omgevende tuin uit het laatste kwart van de 20ste eeuw aan de westzijde van de weg, ten zuiden van het kruispunt met de Oostendse Steenweg, als uitbreiding van de historische dorpskern.

BOUSSEMAERE J., Jacob van Maerlant. Deel 2 : Het geslacht "De Costere" in Houtave, in Heemstede, jg. 4, nr. 1, 1999, p. 202.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Duitse bunker

 • Omvat
  Hoeve De Grote Madeleine

 • Omvat
  Hoeve De Kleine Madeleine

 • Omvat
  Middelhofhoek, historisch omwalde hoeve

 • Is deel van
  Houtave


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oosternieuwweg Noord [online] https://id.erfgoed.net/themas/7109 (Geraadpleegd op 07-05-2021)