Geografisch thema

Korte Molenstraat

ID
8330
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8330

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen Gistelse Steenweg en Zandstraat met grosso modo recht straattracé. Vormde oorspronkelijk één geheel met de Lange Molenstraat. Eerste vermelding als "Meulewech" reeds in 2de helft van de jaren 1600. Naam verwijst naar de toen aanwezige twee molens, één aan de Gistelse Steenweg en één aan de Zandstraat. De houten staakmolen aan de Zandstraat staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus van 1561-1571. In 1925 werd die gesloopt en vervangen door een mechanische maalderij, tot op heden aanwezig op de hoek van de Zandstraat.

Oorspronkelijk straat met in oorsprong een landelijk karakter. Geleidelijk aan volbouwen van straat onder meer eind 19de-begin 20ste eeuw bouwen van lage arbeiderswoningen. Interbellumwoningen opgevat als eenheidsbebouwing met geprononceerde lateien (zie nummers 54-68). Ten oosten en ten westen van straat vanaf 1997 nieuwe verkaveling met de Kosterijstraat, Bonkelaarstraat, Pestelstraat en Staakstraat. Naar aanleiding van graafwerken werd archeologisch onderzoek verricht. Naast de resten van vroegmiddeleeuwse nederzettingen aan weerszijden van de Korte Molenstraat kwamen ook een prehistorisch graf en/of cultusmonument aan het licht. De verklaring van deze grote concentratie aan archeologische relicten, is de nabijgelegen Zandstraat, de weg die zeker vanaf de Romeinse tijd - maar wellicht ook daarvoor - Oudenburg en Brugge met elkaar verbond.

Aanwezigheid van kapel in 1958 toegewijd aan de "Maagd der Armen" door Martha Van Rafelghem. In 1996 vernieuwd en herwijd.

 • HILLEWAERT B., Archeologisch jaarrapport 1997-1999, 2000, p. 167-173.
 • HILLEWAERT B., Activiteitenverslag 2001, onuitgegeven verslag, p. 4-7.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p.116.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning van 1914

 • Omvat
  Dorpswoningen 't Roodkapje en 't Kabouterken

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Woning van Beveren

 • Is deel van
  Sint-Andries


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Korte Molenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8330 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.