Geografisch thema

Singel

ID
8344
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8344

Beschrijving

Oorspronkelijke naam Cyngellaan werd gegeven aan een stuk grond tussen de dubbele stadsomwallling.

Onbebouwde strook werd van 1890 tot 1908 ingenomen door het hofbouwbedrijf van Charles Steinmetz. Verkaveling van gronden vindt plaats in 1908 in opdracht van G. van Belle. Straat wordt getypeerd door groen karakter van de vesten. Woningen gelegen op de buitenvesten en straat toegankelijk via een brug. Gevelrij gebouwd in opdracht van G. van Belle, beginnend bij nummer 2 is fasengewijs tot stand gekomen telkens opgevat als eenheidsbebouwing in historiserende of in eclectische stijl afwisselend voorzien van trap-, punt- of lijstgevel.

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 188.
 • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Beschrijving der gemeente St. Andries, 1930, p. 11.
 • VAN EYGEN N., De Brugse hofbouw, 1961, p. 36, 41.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis van 1908

 • Omvat
  Burgerhuizen van 1908

 • Omvat
  Burgerhuizen van 1908

 • Omvat
  Burgerhuizen van 1908

 • Omvat
  Gevelrij van burgerhuizen

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Is deel van
  Sint-Andries


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Singel [online] https://id.erfgoed.net/themas/8344 (Geraadpleegd op )