Geografisch thema

Chartreuseweg

ID
8959
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8959

Beschrijving

Van Koning Albert I-laan naar Rijselstraat. De naam is afgeleid van de paters kartuizers die reeds in de 15de eeuw het omliggende meersgebied in hun bezit hadden. Nu nog steeds overstromingsgebied van de Kerkebeek.

Ongeveer halverwege wordt de straat sinds 1972 onderbroken door een druk kruispunt met de Expresweg. Het gebied tussen de Chartreuseweg, de Rijselstraat en de Heidelbergstraat, zogenaamd het Chartreusegebied is beschermd als archeologisch monument (Koninklijk Besluit van 20/04/2005). Het gaat enerzijds om een vindplaats van nederzettingsstructuren de vooral dateren uit de Romeinse tijd en/of de middeleeuwen en op één plaats zelfs uit een oudere periode. Anderzijds ook sporen uit de funeraire en rituele sfeer die in verband te brengen zijn met grafmonumenten uit de metaaltijden en/of Romeinse tijd.

Schaars bebouwde weg; voornamelijk akkers en bos onder meer met naaldbomen. Nummer 6 kleine, 19de-eeuwse hoeve met bijhorende stallingen, reeds aangeduid op de Vander Maelenkaart (circa 1850).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nummer W/01958: Chartreusegebied.
  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 42.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Chartreuseweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8959 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.