Geografisch thema

Koningin Astridlaan

ID
8971
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8971

Beschrijving

Loopt van de Koning Albert I-laan naar de Torhoutse Steenweg. De straat is genoemd naar de kort na de aanleg overleden koningin Astrid († 1935). Eertijds zogenaamd "Kaakstraat" of "Zandstraat" volgens het oorspronkelijk uitzicht als kronkelende, hobbelige kasseiweg. De straat is voor het eerst verhard in 1935.

Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat het straatdeel tussen de Koning Albert I-laan en de Expresweg afgebeeld als een met bomen omzoomde weg. Popp tekent op zijn kaart van 1842 de straat volledig en beschrijft ze als "Kakstraat van de Calsyde na Sint-Michiels". De straat is op dat moment amper bebouwd. De kruising met de Rijselstraat wordt circa 1905 ingenomen door kasteel "Bloemenoord" (zie Rijselstraat nummer 98). Het bijhorende park typeert lange tijd de straat.

Eind de jaren 1960 is enkel de noordzijde van de straat bijna volledig verkaveld voor woonhuizen en een school; de zuidelijke helft is ingenomen door vermeld kasteelpark met vijver, het sportdomein van de broeders xaverianen (zie Xaverianenstraat nummer 1), een shopping center en de veemarkt (nummer 101). In 1969-1970 is de straat heraangelegd en verbreed met tussen de twee rijvakken een groene zone. In dezelfde periode is het voormalige kasteelpark bijna volledig bebouwd door enkele grote appartementsgebouwen. Sinds de aanleg van de Expresweg circa 1972 wordt de straat in twee gesneden.

Bij het bombardement in 1944 op het toenmalige kasteel "Ter Linde" (zie Wittemolenstraat) zijn onder meer een aantal woningen in de Koningin Astridlaan verwoest.

Heden brede straat met vrij gevarieerde bebouwing van enerzijds quasi aaneengesloten bebouwing uit de jaren 1900-2000 en anderzijds appartementsblokken. Over de Expresweg ligt industriedomein "Vogelzang" (zie Torhoutse Steenweg). Resterende delen van eenheidsbebouwing van kleine woningen uit de tweede helft van de 19de eeuw; enerzijds met typerende bepleisterde gevels (nummers 44-48) en anderzijds met smalle doorgetrokken onderdorpels (nummers 80-90). Nummer 182-198, eenheid van circa 1900 met verankerde, bakstenen lijstgevels; nummers 188-190 en 198 zijn in de jaren 1930 voorzien van een art decogetinte sierpleister.

Wisselende rooilijn. Bijna alle woningen bewaren een voorland/-tuin.

Nummer 200, hedendaags kantoorgebouw van 2001-2003 ontworpen door Govaert-Vanhoutte (Sint-Michiels-Brugge).

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 3052/2001.
 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis,  p. 115.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Immaculata-instituut

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Veemarkt op de hoek van de Graaf Pierre de Brieylaan

 • Is deel van
  Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koningin Astridlaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/8971 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.