Geografisch thema

Oudekerkstraat

ID
8976
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8976

Beschrijving

Doodlopende zijstraat van de Rijselstraat. De straatnaam werd toegekend in 1970 en verwijst naar het feit dat hier, na het bombardement op de parochiekerk van Sint-Michiels in 1944, een toenmalige feestzaal in gebruik werd genomen als tijdelijke noodkerk.

De straat, die sinds de aanleg van de spoorweg Brugge-Torhout-Kortrijk in 1845-1846 (de latere Koning Albert I-laan) is opgedeeld, was oorspronkelijk een stuk zaailand. Op de kaart van de Atlas van Vander Maelen (circa 1850) staat het tracé reeds afgebeeld.

Het eerste deel van de straat bestaat uit aaneengesloten woonhuizen uit de jaren 1930-1960; nummer 23 is het parochiaal centrum "Zwaenekerke", verwijzend naar het voormalige kasteel "Zwaenekerke" (zieRijselstraat). Nummer 27-29, licht art decogetinte koppelwoning met typerend parement, gemeenschappelijke luifel boven de voordeuren en gemansardeerde zadeldaken; nummer 29 bewaart nog het oorspronkelijke houtwerk.

Het deel vanaf de kruising met de Veldstraat is bebouwd met kleine, vaak vrijstaande (koppel)woningen met kleine (voor)tuin. Nummers 39-41, eenvoudige doch verzorgde koppelwoonst van lichtbruine baksteen, verlevendigd met smalle, rode banden en bewaard houtwerk. Nummer 64 is de architectenwoning van Filip Delacourt.

 • FRANCHOO G. 1965: De kerk en de parochie van Sint-Michiels, in Het Brugs Ommeland, jaargang 5, nummer 2, p. 105.
 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 158.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Villa Canteclaer

 • Is deel van
  Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudekerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8976 (Geraadpleegd op 07-05-2021)