Geografisch thema

Tillegemstraat

ID
8987
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8987

Beschrijving

Loopt van de Rijselstraat naar de Domeindreef. De straatnaam refereert aan het nabijgelegen "kasteel van Tillegem". De straat heeft eerst een vrij kronkelend tracé, dat ter hoogte van de kruising met de huidige Koning Albert I-laan verandert in een dreef naar het kasteel van Tillegem (nummer 83). Sinds de aanleg van de Expresweg circa 1972 wordt de straat onderbroken. De straat is één van de oudere tracés van Sint-Michiels en staat met grosso modo huidig verloop afgebeeld op de kaarten van Pieter Pourbus (1561-1571) en van Ferraris (1770-1778).

Het eerste deel sluit qua bebouwing duidelijk aan bij de gemeentekern: kleine, banale woningen uit de jaren 1950-1970. Het deel tussen de twee grote autobanen bevindt zich tussen een grasveld en een recreatieve zone met camping en tennispleinen. De oorspronkelijk functie als kasteeldreef blijft echter wel duidelijk afleesbaar aan de omzomende bomen (onder meer eiken). Toegang naar een volkstuincomplex, dat in 1983 is aangelegd op enkele akkers. De percelen werden in een labyrintisch geheel geordend, gescheiden door dezelfde soort hagen en vormen aldus een grote eenheid.

  • BEERNAERT B. 2002: Een tuin is meer dan er staat. Open Monumentendagen Brugge, p. 35.
  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 213.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Er is sedert een aantal jaren een voetgangers- en fietsersbrug die beide zijden van de vroeger onderbroken Tillegemstraat over de Expressweg verbindt. De camping is ondertussen verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een bioscoopcomplex.
Auteurs : Vanmarcke, Rudi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Omvat
    Kasteeldomein van Tillegem

  • Is deel van
    Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tillegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8987 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.