Geografisch thema

Landsdijk

ID
9258
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9258

Beschrijving

Landelijke weg die Vlienderhaag verbindt met de Natiënlaan. Grotendeels nog onverharde dienstweg, tussen akkers lopend op de Landsdijk, die in 1236-1246 opgeworpen werd om de Sint-Jobspolder droog te leggen. De dijk kruist de Natiënlaan, en loopt in oostelijke richting verder onder de naam Fort Sint-Donaas. Aan het westelijke uiteinde van de straat staan enkele hoeves die aansluiten bij het gehucht "Vlienderhaag" (zie Vlienderhaag), een woonkern reeds weergegeven op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571; op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt het gehucht bij naam genoemd: "H. Vlienderhage". Laatstgenoemde kaart geeft een houten molen weer op de plaats waar nu de "Vlienderhoeve" gelegen is (Landsdijk nummer 1), hoeve met begin-19de-eeuwse kern, langs de weg een bakstenen schuur onder pannen zadeldak. Nummer 2 heeft eveneens een begin-19de-eeuwse kern nu voorzien van nieuw baksteenparement.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landsdijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/9258 (Geraadpleegd op 23-06-2021)