Geografisch thema

Landsdijk

ID
9258
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9258

Beschrijving

Landelijke weg die Vlienderhaag verbindt met de Natiënlaan. Grotendeels nog onverharde dienstweg, tussen akkers lopend op de Landsdijk, die in 1236-1246 opgeworpen werd om de Sint-Jobspolder droog te leggen. De dijk kruist de Natiënlaan, en loopt in oostelijke richting verder onder de naam Fort Sint-Donaas. Aan het westelijke uiteinde van de straat staan enkele hoeves die aansluiten bij het gehucht "Vlienderhaag" (zie Vlienderhaag), een woonkern reeds weergegeven op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571; op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt het gehucht bij naam genoemd: "H. Vlienderhage". Laatstgenoemde kaart geeft een houten molen weer op de plaats waar nu de "Vlienderhoeve" gelegen is (Landsdijk nummer 1), hoeve met begin-19de-eeuwse kern, langs de weg een bakstenen schuur onder pannen zadeldak. Nummer 2 heeft eveneens een begin-19de-eeuwse kern nu voorzien van nieuw baksteenparement.


Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Landsdijk [online], https://id.erfgoed.net/themas/9258 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.