Geografisch thema

Guldenberg

ID: 927   URI: https://id.erfgoed.net/themas/927

Beschrijving

Van de kaai naar de Gorterstraat. De landrug die nabij de Werf in de Schelde liep vertoonde verschillende hoogten, zie "Koraalberg", "Bloedberg". Over de juiste oorsprong der naam "Guldenberg", reeds vermeld in 1317, is niets met zekerheid bekend. Aanvankelijk was het een dicht bebouwde vierkante plaats, door middel van steegjes met de omliggende straten verbonden. In 1867 werden saneringswerken uitgevoerd; 122 huizen om en rond de Guldenberg werden onteigend. Nu, braakliggend terrein omzoomd door twee benzinestations en enkele verkrotte huizen.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Guldenberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/927 (Geraadpleegd op 02-12-2020)