Geografisch thema

Onze-Lieve-Vrouweader

ID
9564
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9564

Beschrijving

In onbruik geraakte straat, beginnend bij de Zwaanhofstraat. Straat loopt evenwijdig met het Boudewijnkanaal, oorspronkelijk voorzien van kasseien, thans geasfalteerd. Zogenaamd naar de hier aanwezige waterloop "Onze-Lieve-Vrouweader".

Naar aanleiding van de uitbreidingswerken van de achterhaven van Zeebrugge op het grondgebied Dudzele. 175 hectare van het totale grondgebied van de voormalige gemeente Dudzele werd opgespoten na de bouw van een nieuwe diepwaterkade en het uitbaggeren van een eerste deel van het geplande zuidelijke insteekdok.

Van de "Cathemmote" werd het voorhof afgegraven bij de aanleg van één van de afwateringskanalen voor de opspuitingswerken voor het nieuwe tracé van de spoorlijn Brugge-Knokke, ten zuiden van het havenuitbreidingsgebied en langs het Schipdonkkanaal. De Cathemsite wordt gevormd door een mote en een tweeledig voorhof, beiden omgeven door nog zichtbare grachten. De site is verdwenen in de loop van 1980 onder vier meter hoge opspuitingen.

 • HOLLEVOET Y., Archeologisch noodonderzoek in de Zeebrugse achterhaven: de Romeinse vondsten, in Westvlaamse Archaeologica 5, 1989, 2, p. 33-48.
 • DE MEULEMEESTER J., De Cathemmote te Dudzele, in Archeologia Belgica 232, 1980, p. 6-18.
 • PATROUILLE E., Laatmiddeleeuwse baksteenindustrie te Zeebrugge (Prov. West-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen VI, 1997-1998, p. 243-260.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen te Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 155.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Zwaanhof

 • Omvat
  Veerpont over het Boudewijnkanaal

 • Is deel van
  Dudzele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouweader [online] https://id.erfgoed.net/themas/9564 (Geraadpleegd op )