Geografisch thema

Brouwersstraat

ID: 9662   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9662

Beschrijving

Eertijds Stadhuisstraat. Aan de westzijde van de straat, iets ten zuiden van de Burg, werden in oktober-december 1994 bij de aanleg van kelders voor appartementsgebouwen bakstenen funderingen en slotgrachten van de verdwenen burcht van Hamont uit het eind van de 14de eeuw aangetroffen en bij een noodopgraving deels onderzocht.

Het betreft een burcht van het vierkante type, met aan de zuidkant een ronde hoektoren met ellipsvormige opening. Er werd schervenmateriaal ontdekt uit het eind van de 14de- begin 15de eeuw. Deze versterking had reeds lang vóór 1554 zijn functie verloren. In deze straat ligt het oude ommuurde kerkhof dat in 1886-87 werd aangelegd ter vervanging van het kerkhof rond de Sint-Laurentiuskerk. Op dit oude kerkhof wordt niet meer begraven. Het raakte stilaan buiten gebruik door de inplanting van het nieuwe, ruimere Boskerkhof (1978) langs de Nobelstraat met een sobere gebeds- en afscheidsruimte van 1981 naar ontwerp van architect A. Spaas (Hamont-Achel).

  • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L., De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede stede Hamont", 2de r., 2), Hamont-Achel, 1995.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 7, 11, 150, 151, 194-195, afb. van het oude kerkhof op p. 151, afbn. van het Boskerkhof op p. 195.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Oswald
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Café en drankenhandel

  • Is deel van
    Hamont

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9662 (Geraadpleegd op 16-01-2021)