Geografisch thema

Gauwelstraat

ID: 9886   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9886

Beschrijving

Lange straat, aanvankelijk met recht tracé, vanaf de Schoolstraat met gebogen tracé. Vertrekkend in het centrum van de gemeente, aan de Heestertplaats en lopend tot aan de Keiberg. De straat maakt deel uit van het historisch stratenpatroon van de gemeente zie aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778); weergave met geringe bebouwing, straateinde met enkele hoeves.

Vandaag straat met commerciële- en woonfunctie; tevens dienstenfunctie door de aanwezigheid van de kleuterafdeling van de gemeenteschool (nummer 22) en het rust- en verzorgingstehuis "MARIA LOVE" (nummer 24) met achtergelegen kapel, het rustoord wordt uitgebreid in 1979 naar ontwerp van architect A. Vanhoenacker (Zwevegem). Tevens vestigingsplaats van de openbare bibliotheek.

De basisbebouwing klimt op tot in de 19de eeuw en bestaat uit breedhuizen van twee tot zes traveeën en één à twee bouwlagen. In het centrum aaneengesloten bebouwing, op verschillende plaatsen doorbroken door nieuwbouw, vanaf de Schoolstraat lintbebouwing. Nog enkele restanten van de oorspronkelijke bebouwing bleven bewaard met name arbeiderswoningen uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw, onder meer nummer 115 en nummers 119-121 met gecementeerde lijstgevels en deels bewaard houtwerk en een hoeve, met name nummer 40 met laat 19de-eeuws uitzicht bestaande uit het aangepaste woonhuis en de stalvleugel getypeerd door heiligennis.

Tevens bebouwing uit het interbellum, onder meer nummer 16, nummer 34, enkelhuis met invloed van de art deco, nummer 78 vrijstaande villa onder plat dak getypeerd door in- en uitspringende muurvlakken, nummer 139 villa met fraai glas-in-loodvenster en nummer 141 villa met invloeden van de art deco.

Elektriciteitscabine ter hoogte van nummers 9-11.

 • Gemeentearchief Zwevegem, Bouwaanvragen, 4406/1979.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen met bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Herberg De Gilde

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Is deel van
  Heestert

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gauwelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9886 (Geraadpleegd op 22-01-2021)