waarneming

Hennemarkt II

archeologisch element
ID
208441
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208441

Beschrijving

Naar aanleiding van de nieuwbouw van onderkelderde commerciële ruimtes en appartementen op een oppervlakte van ca. 6,2 are aan de Hennemarkt te Tienen werd een archeologisch onderzoek opgestart. Het vooronderzoek leverde sporen uit de middeleeuwen op. Vervolgens werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Het gebied werd opgedeeld in vier werkputten. Er werden drie vlakken aangelegd.

Er werden kelderfunderingen en enkele grondsporen, zoals kuilen, paalkuilen en extractiekuilen, aangetroffen. De sporen gaan terug tot de volle middeleeuwen. 

Het vondstenmateriaal bevat hoofdzakelijk ceramiek (1870 scherven) en faunaresten (2103 stuks) en, in mindere mate, glas (152 scherven), metaal (32 stuks), 8 fragmentjes van kleipijpen en één natuurstenen voorwerp. Een rekenpenning werd ook gevonden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bewoningssporen late middeleeuwen/ nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, gebouwen en structuren, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, metaal, natuursteen, pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het terrein werden buiten de drie kelders aan de zijde van de Hennemarkt zeker 2 stratigrafisch oudere kelders in natuursteen aangetroffen, namelijk een grotere rechthoekige kelder ter hoogte van de middelste kelder aan de Hennemarkt en met een gelijkaardige oriëntatie op dit plein en een kleinere kelder die op de Croonestraat georiënteerd is. In een laag die stratigrafisch ouder is dan de kleinere kelder werd een rekenpenning gevonden die mogelijk uit het begin tot midden van de 14de eeuw dateert. De datering van de oudste kelders in natuursteen is dus allicht recenter dan midden 14de eeuw. Het latere hergebruik ervan situeert zich allicht eerder in de late middeleeuwen/nieuwe tijd en de recentste aanpassingen in de nieuwste tijd.

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen, beerputten
Gebeurtenis:

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: gebouwplattegronden
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
minstens 3 massieve muren in natuursteen, met enkele bouwfases
onder deze sporen en kelders zaten nog kuilen met laat- tot postmiddeleeuws materiaal.

Grondsporen volle/ late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onder en achter de kelders werden tevens grondsporen aangesneden. Het betreft naast kuilen mogelijk enkele grotere extractiekuilen en verder ook paalkuilen. Op basis van het vondstenmateriaal kan gesteld worden dat de oudste occupatie in deze zone teruggaat tot de volle middeleeuwen, met oversnijdingen van sporen die eerder in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hennemarkt II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208441 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.