waarneming

Mechelsestraat 166

archeologisch element
ID
210754
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210754

Beschrijving

Het onderzoek naar aanleiding van de toevalsvondst gebeurde niet in ideale omstandigheden. De werkputten omvatten slechts een klein deel van het terrein waardoor het moeilijk was de aangetroffen sporen te begrijpen laat staan een chronologisch overzicht te krijgen van de sporen die werden aangesneden.

We weten dat het deel van de Mechelsestraat waar het onderzoek plaatsvond vanaf oudsher een belangrijke verkeers- en handelsader, uitvalsweg was en een van de vijf hoofdassen van Leuven waarlangs zich van oudsher door de aanwezigheid van de Dijle, brouwerijen vestigden. Ook de historische kaarten en beschrijvingen van de Mechelsestraat laten duidelijk zien dat er veel activiteit en bewoning was.
De talrijke muurresten die we aantroffen bij dit onderzoek moeten dus toebehoren aan historisch gekende brouwerijen, werkplaatsen en woningen van deze brouwers. Ook al werden er later industriële gebouwen opgetrokken door de brouwerij Artois. Door het beperkte onderzoek kan hierover weinig gezegd worden, laat staan dateren. Al de andere bewoningssporen zoals kuilen, de waterput en de verschillende lagen behoren waarschijnlijk tot de erven en tuinen achter de bebouwing aan de oostzijde van de Mechelsestraat. Sommige van deze sporen lijken zelfs ouder te zijn dan de
muurresten.

Er zijn ruwweg drie fasen te herkennen, oudere sporen, laat- en postmiddeleeuwse en recente industriële sporen.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  : 18-03-2016

Laat en Postmiddeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: muurresten
Context: brouwerijen, brouwerswoningen
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondsten Leuven
  • Bron: Art. 8 Archeologiedecreet
   Vondstmelding (08-03-2016)
  • Bron: VYCKIER G., COOREMANS B., COUSSERIER K., HANECA K. & JANSEN I. 2020: Historische bebouwing onder de oude bottelarij langs de Mechelsestraat te Leuven. Onderzoeksrapport van een archeologische toevalsvondst., Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 157
   Literatuur (2020)
 • Evaluerend terreinonderzoek Leuven
  • Bron: Vynckier, G., 2016. Leuven en Vilvoorde. Langs het water gevonden: archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant. Archeologie 2016. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 2016, pp.21
   Literatuur (2016)
  • C.K.:Vynckier:2016ac

Oudere sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: erven, kuilen, waterputten
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondsten Leuven
  • Bron: Art. 8 Archeologiedecreet
   Vondstmelding (08-03-2016)
  • Bron: VYCKIER G., COOREMANS B., COUSSERIER K., HANECA K. & JANSEN I. 2020: Historische bebouwing onder de oude bottelarij langs de Mechelsestraat te Leuven. Onderzoeksrapport van een archeologische toevalsvondst., Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 157
   Literatuur (2020)
 • Evaluerend terreinonderzoek Leuven
  • Bron: Vynckier, G., 2016. Leuven en Vilvoorde. Langs het water gevonden: archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant. Archeologie 2016. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 2016, pp.21
   Literatuur (2016)
  • C.K.:Vynckier:2016ac

Recente industriële sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kasseiwegen, muurresten
Context: brouwerijen, brouwerswoningen
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondsten Leuven
  • Bron: Art. 8 Archeologiedecreet
   Vondstmelding (08-03-2016)
  • Bron: VYCKIER G., COOREMANS B., COUSSERIER K., HANECA K. & JANSEN I. 2020: Historische bebouwing onder de oude bottelarij langs de Mechelsestraat te Leuven. Onderzoeksrapport van een archeologische toevalsvondst., Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 157
   Literatuur (2020)
 • Evaluerend terreinonderzoek Leuven
  • Bron: Vynckier, G., 2016. Leuven en Vilvoorde. Langs het water gevonden: archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant. Archeologie 2016. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 2016, pp.21
   Literatuur (2016)
  • C.K.:Vynckier:2016ac

Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mechelsestraat 166 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210754 (Geraadpleegd op 13-06-2021)