waarneming

Broekstraat/Danebroekstraat

archeologisch element
ID
211253
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211253

Beschrijving

Het terrein beschikt over minimaal 2 goed bewaarde archeologische niveaus. Deze bevatten bewoningssporen (muren, uitbraaksporen en kuilen) uit de laat- tot post-middeleeuwse periode. Plaatselijk kunnen mogelijk oudere sporen aangetroffen worden. In twee werkputten werd een spoor of pakket aangetroffen dat van voor de 13de eeuw moet dateren. Hierdoor luidt de conclusie dat het terrein kenniswinst kan opleveren. Aangezien besloten is binnen het terrein geen werken uit te voeren, is verder onderzoek momenteel niet nodig. Indien er een ontwikkeling komt waarbij het archeologische niveau verstoord wordt, wordt verder onderzoek in de vorm van een archeologische opgraving geadviseerd.


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Laatmiddeleeuwse grondsporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, muurresten
Materiaal: ijzerzandsteen, kalksteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende archeologisch relevante lagen die dateren in de late middeleeuwen
Kuilen, natuurstenen fundering uit ijzerzandsteen en kalksteen

Losse metaalvondsten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, archeologische objecten, bevestigingselementen, kleding en -accessoires, losse vondsten, munten, versieringsonderdelen van voorwerpen, wapens en munitie
Materiaal: lood, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het vlak werden geen metaalvondsten aangetroffen. Dit was wel het geval in de hopen afgegraven aarde van werkput 1 t.e.m. 3. In de storthoop van werkput 1 werden zowel een knoopje (16de-17de eeuw), loodfragment, twee ijzeren handgesmede nagels aangetroffen als een mogelijke schoensluiting voor een trip of stilleganc (14de-15de eeuw) aangetroffen. In de storthopen van werkput 2 werden daarentegen een munt (duit Filips II uit 1591), post-middeleeuws leerbeslag en vingerhoed (ca. 19de eeuw) teruggevonden. De afgegraven aarde afkomstig uit werkput 3 bevatte een riemhanger (15de-16de eeuw), D-vormige gesp (1250-1500), laatmiddeleeuwse gespangel, 1 frankstuk, musketkogel en een loodje.

Romeinse vondsten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Randscherf van een kom of schaal uit de Romeinse tijd. Fragment van blauw holglas, mogelijks van een Romeinse ribbenschaal.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Broekstraat/Danebroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211253 (Geraadpleegd op )