waarneming

Ieperstraat 8

archeologisch element
ID
226968
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226968

Beschrijving

Tijdens rioleringswerken in het bestaande wegtracé van de Ieperstraat in Wijtschate werd een houten tunnelconstructie doorbroken. Op het moment van de melding was de tunnel ter hoogte van de rioleringssleuf reeds vernietigd maar omwille van stabiliteit moest de tunnel onder de volledige breedte van de weg verwijderd worden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de andere delen van de constructie, aan weerszijden van de verstoring, alsnog te onderzoeken. Het opgravingsteam van het Agentschap Onroerend Erfgoed voerde het terreinonderzoek van de structuur uit op 19 maart 2018.

Het onderzoek wees uit dat het een Duitse tunnel betreft die het wegtracé kruiste. Vermoedelijk verschafte de constructie toegang tot een groter complex dat zich ten westen van de weg bevond. Omdat de vloerpas langzaam steeg in oostelijke richting wordt vermoed dat de eigenlijke ingang zich op geringe afstand net ten oosten van de weg bevond.

Het vondstenensemble is zeer beperkt en draagt weinig bij tot de interpretatie van de functie van de tunnel. Het gaat om algemeen rondslingerend materiaal dat overal op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog kan aangetroffen worden. De mix van Duits en geallieerd materiaal is ook niet verwonderlijk daar het dorp tussen juni 1917 en september 1918 tot vier maal toe van zijde is gewisseld.


Bron: Verdegem S. & Vanhoutte S. 2020: Onderzoek van een tunnel uit de Eerste Wereldoorlog in Wijtschate, Ieperstraat. Eindrapport van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 138, Brussel.
Auteurs: Vanhoutte, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Tunnels

Datering: WO I
Typologie: archeologische objecten, ondergrondse tunnels, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: hout, metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens rioleringswerken in het bestaande wegtracé in Wijtchate werd een houten tunnelconstructie doorbroken. Het onderzoek wees uit dat het een Duitse tunnel betref die het wegtracé kruiste. Vermoedelijk verschafte de constructie toegang tot een groter complex dat zich ten westen van de weg bevond.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ieperstraat 8 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226968 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.