waarneming

Kasteel van de Hertogen van Brabant

archeologisch element
ID
3239
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3239

Beschrijving

Gelegen op een landtong, ten westen van de samenvloeiing van de Maalbeek en de Voer. De versterking werd aan 3 zijden omringd door water. De kant langs de dorpszijde werd af gesloten door een gracht. De site is nu een ruïne.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: burchten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tegen het woonhuis werd een donjon gebouwd uit witte zandsteen (13de eeuw). Vermoedelijk bestond die uit 5 verdiepingen. Enkel de kelderverdieping bleef bewaard. Er zijn 2 bouwfazen. Begin 14de eeuw werd de gotische zaal gebouwd. Weermuur die het site omsloot: ongeveer 3 m dik, verstevigd door zware steunberen afwateringskokers waren voorzien
op de kaart van Ignace Vander Stock (1661) wordt ook een motte aangeduid, naast het kasteel in de vijver. 13de eeuw-1782

Lithische artefacten

Datering: laatneolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tientallen silexfragmenten: kernen, klingen, afslagen en een pijlpunt. Laat-neolithicum tot vroege bronstijd.

Middeleeuwse hal

Datering: volle middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit Lediaanse zandsteen opgetrokken. Smalle muren, ondiep gefundeerd, groot rechthoekig gebouw, gelijkvloerse keldertoegang: geen verdedigende functie, wel woonfunctie
zogenaamde "hall". Dit gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor de Gotische Zaal (14de eeuw). In de werklaag van dit gebouw werden Andenne-aardewerk en een zilveren munt: Hendrik I (1190-1235).
einde 12de eeuw-begin 13de eeuw

Middeleeuwse munt

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: losse vondsten, munten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Denier van Hendrik I van Brabant (1190-1235).

Muurresten vooronderzoek 2018

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In 8 van de 10 werkputten werden resten aangetroffen waarvan uitgegaan wordt dat ze tot de voormalige omwalling behoren. De bewaringswijze en diepte waarop deze resten aangetroffen werden, is divers. Een aangetroffen hoek in natuursteen in werkput 6 stemt overeen met de zuidwesthoek van de reeds in de jaren ‘80 opgegraven eind 13de-/begin 14de-eeuwse ‘gotische zaal’. De bakstenen resten die in de werkputten 2 en 3 ten zuiden van de omwalling werden aangesneden, komen wellicht overeen met de in de jaren ’80 reeds opgegraven en gedocumenteerde resten van een gebouw uit de eerste helft van de 14de eeuw/begin 15de eeuw.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van de Hertogen van Brabant [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/3239 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.