waarneming

Tervuren Sint-Hubertuskapel

archeologisch element
ID
980154
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980154

Beschrijving

 Er werd rondom de kapel langs de oost-, zuid- en westgevels een sleuf uitgegraven om drainagevoorzieningen te installeren.

Er werden tijdens dit onderzoek geen resten aangetroffen van een (houten?) voorloper van de huidige kapel. Mogelijks werden ze niet aangesneden of bleven ze niet bewaard. Uit de profielen op muurfundering van de kapel, bleek dat deze gedeeltelijk werd opgebouwd uit recuperatiemateriaal. Mogelijke oudere vloer -en/of constructieniveaus werden aangetroffen, maar er was geen natuurwetenschappelijk -of vondstmateriaal beschikbaar dat een indicatie kon geven omtrent de juiste datering. Aan de hand van de kuilen opgevuld met gefragmenteerd bouwmateriaal werd duidelijk dat er, zoals reeds bekend volgens historische bronnen, verschillende herstellingsfasen plaatsvonden. Aan de achterzijde (zuid) van de kapel bevindt zich een bakstenen keermuur, volgens radiokoolstofdatering te dateren in de periode 1690-1730AD. Deze muur is ook zichtbaar op tekeningen uit de 2de helft van de 18de eeuw. Wellicht diende de structuur ter bescherming van de kapel en het buitenhouden van het omliggende water van de lager gelegen vijvers. Tussen de aangetroffen structuren bevinden zich ook twee natuurstenen muren waarvoor geen radiokoolstofdatering kon bekomen worden. Echter doet het bouwmateriaal (witte zandsteen /zandige kalksteen) wel vermoeden dat het gaat om resten van het middeleeuwse Hertogenkasteel.


Bron     : Pepermans J. 2019: Archeologische opgraving met wetenschappelijke vraagstelling. Eindverslag. Tervuren Sint-Hubertuskapel (prov. Vlaams-Brabant). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Sint-Hubertuskapel

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kapellen (gebouwen en structuren), kuilen, puinlagen, vloeren
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Tervuren en Warandepark

  • Is deel van
    Sint-Hubertuskapel

  • Is gerelateerd aan
    Kasteel van de Hertogen van Brabant


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tervuren Sint-Hubertuskapel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980154 (Geraadpleegd op )