waarneming

Urnengrafveld Dorperheide

archeologisch element
ID
50051
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50051

Beschrijving

Het grafveld van de Dorperheide, daterend uit de vroege ijzertijd, werd in 1983-1984 voor een groot deel archeologisch onderzocht. De aanleiding voor deze opgraving was enerzijds de geplande kaalkap en heraanplant van deze zone met bos, anderzijds het feit dat de grafheuvels systematisch bleken geplunderd te worden.

Hierbij werden de twaalf toen herkende grafheuvels onderzocht, waarbij negen heuvels geheel (met uitzondering van enkele profielbanken) en drie heuvels gedeeltelijk (ca. de helft) werden opgegraven. Uit dit onderzoek bleek dat de heuvels reeds geleden hadden onder vroegere plunderingen. Slechts drie bijzettingen in de heuvels waren ontsnapt aan de aandacht van de plunderaars. De opengelegde opgravingsvlakken vlakken en -sleuven tussen en rond de grafheuvels leverden nog 35 bijkomende grafstructuren op in de vorm van kringgreppels. Er werden eveneens twee langbed structuren aangetroffen. 

Bij de graven kwamen zowel urnengraven, brandafvalgraven, brandstapelgraven en beenderresten voor. 

Bij het aardewerk kwamen Harpstedt-achtige vormen en Schrägrandurnen voor. Andere vondsten omvatten enkele kralen, conische bronzen hangers en bronzen armbanden waaronder één met paletuiteinde en een ijzeren speld met gebogen schacht en bolvormige kop.

Tijdens een inspectie in 2017, naar aanleiding van o.a. een analyse van het DHM Vlaanderen, werden enkele tot dan gekende potentiële grafheuvels bekeken.

In 2019 werd een beperkt geofysisch onderzoek uitgevoerd, waaruit mogelijk de aanwezigheid van enkele structuren kan afgeleid worden die gerelateerd zijn aan het grafveld. 


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 11-02-2021

Grafheuvels en urnengraven

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: crematiegraven, grafheuvels, langbedden, urnengraven, urnenvelden
Stijl: urnenveldencultuur
Materiaal: aardewerk, menselijk bot, metaal
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Urnenveld van de Dorperheide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Urnengrafveld Dorperheide [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/50051 (Geraadpleegd op 19-06-2021)