waarneming

Hoogstraten Heilig Bloedlaan

archeologisch element
ID
979538
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979538

Beschrijving

Een proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat het bodemarchief van dit perceel sterk verstoord is, zowel onder de gebouwen als in de niet-bebouwde delen. Er kwamen geen archeologisch relevante sporen aan het licht. De aangetroffen vondsten en structuren zijn van (sub)recente oorsprong en niet gerelateerd aan het laatmiddeleeuwse gasthuis.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

(Sub)recente structuren en vondsten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: beerputten, muurresten, waterputten
Context: gasthuizen, puinlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee vondsten uit een verstoorde context:
- 1 randfragment in witbakkend geglazuurd aardewerk
- 1 wandfragment in roodbakkend geglazuurd aardewerk

Enkele (sub)recente structuren:
- 2 bakstenen muurtjes
- 1 bakstenen waterput/beerput


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Gods- en gasthuis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstraten Heilig Bloedlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979538 (Geraadpleegd op )