erfgoedobject

Gods- en gasthuis

bouwkundig element
ID: 46455   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46455

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gods- en gasthuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Voormalig gods- en gasthuis, sedert 1954 OCMW-rusthuis. In 1284 werd al een gasthuis op dezelfde plaats vermeld. Huidige middenvleugel, in kern opklimmend tot 1860-1865, gebouwd naar ontwerp van J. Van Gastel op gronden van de gasthuishoeve; zuidvleugel van 1931 naar ontwerp van C. Van Rijckeghem, noordvleugel van 1934 naar ontwerp van J. Goeyvaerts-Merckx, beiden van Antwerpen.

Veranderings- en herinrichtingswerken uitgevoerd in 1964-1967 onder leiding van J.L. Stynen (Borgerhout), die in 1954-1955 ook de kraaminrichting ontwierp (opgeheven in 1975 en toegevoegd aan het rusthuis). De loodrecht op op de middenvleugel ingeplante uitbouw, oorspronkelijk met keuken, vanaf 1931 met kapel, werd toen wellicht gesloopt.

Huidige H-vormige inplanting met lange onderkelderde vleugels van respectievelijk zeventien (ten zuiden), negen (midden) en negentien (ten noorden) traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien, roofing); kopgevels van telkens drie traveeën.

Bakstenen lijstgevels op arduinen plint, gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden, muurbanden, omlijste verluchtingsroosters en tandlijsten; beëindiging met omlopende houten kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen met betonnen latei en lekdrempels van arduin. Vernieuwde ramen en deuren.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het Ministerie van Openbare Werken 28/5/1934.
  • provinciaal Archief Antwerpen, Commissie van Openbare Onderstand, Gebouwen, Hoogstraten, dossiers 1, 5, 6.
  • LEUNEN M., Hoogstraten. Historisch fotoboek, Retie, 1982, p. 19.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Waarnemingen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gods- en gasthuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46455 (Geraadpleegd op 10-08-2020)