Gods- en gasthuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Heilig Bloedlaan
Locatie Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gods- en gasthuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Voormalig gods- en gasthuis, sedert 1954 OCMW-rusthuis. In 1284 werd al een gasthuis op dezelfde plaats vermeld. Huidige middenvleugel, in kern opklimmend tot 1860-1865, gebouwd naar ontwerp van J. Van Gastel op gronden van de gasthuishoeve; zuidvleugel van 1931 naar ontwerp van C. Van Rijckeghem, noordvleugel van 1934 naar ontwerp van J. Goeyvaerts-Merckx, beiden van Antwerpen.

Veranderings- en herinrichtingswerken uitgevoerd in 1964-1967 onder leiding van J.L. Stynen (Borgerhout), die in 1954-1955 ook de kraaminrichting ontwierp (opgeheven in 1975 en toegevoegd aan het rusthuis). De loodrecht op op de middenvleugel ingeplante uitbouw, oorspronkelijk met keuken, vanaf 1931 met kapel, werd toen wellicht gesloopt.

Huidige H-vormige inplanting met lange onderkelderde vleugels van respectievelijk zeventien (ten zuiden), negen (midden) en negentien (ten noorden) traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien, roofing); kopgevels van telkens drie traveeën.

Bakstenen lijstgevels op arduinen plint, gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden, muurbanden, omlijste verluchtingsroosters en tandlijsten; beëindiging met omlopende houten kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen met betonnen latei en lekdrempels van arduin. Vernieuwde ramen en deuren.

  • Gemeente-archief Hoogstraten, machtiging van het Ministerie van Openbare Werken 28/5/1934.
  • provinciaal Archief Antwerpen, Commissie van Openbare Onderstand, Gebouwen, Hoogstraten, dossiers 1, 5, 6.
  • LEUNEN M., Hoogstraten. Historisch fotoboek, Retie, 1982, p. 19.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Heilig Bloedlaan

Heilig Bloedlaan (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.