waarneming

Vooronderzoek Hasselt Begijnhof

archeologisch / bouwkundig element
ID
979579
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979579

Beschrijving

In het kader van een herinrichting van de Begijnhof site en de kerkruïne werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. De locatie van de proefsleuf en de proefputten werd gekozen op basis van een analyse van de impact van de werken. In de sleuf werden zoals verwacht de muurresten en funderingen van de kerk aangetroffen. In totaal werden vijf sporen aangetroffen. Twee ervan zijn gerelateerd aan vroegere bodemopbouw, vermoedelijk een oude cultuurlaag met eronder een uitlogingshorizont. Binnen de kerk werd een ophogingspakket vastgesteld en onderin een greppel. De greppel liep door onder de fundering van de kerk en in coupe was de greppel 10 cm diep. De kerkfundering zelf is 2 m dik en gingen tot 1,20 cm onder maaiveld.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppel

Datering: nieuwe tijd
Typologie: begijnhofkerken, greppels
Gebeurtenis:

Kerkfundering

Datering: nieuwe tijd
Typologie: begijnhofkerken
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof

  • Is deel van
    Historische stadskern van Hasselt

  • Is deel van
    Tuinen in het begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Hasselt Begijnhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/979579 (Geraadpleegd op )