waarneming

Beernem Provinciedomein Bulskampveld

archeologisch element
ID
980011
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980011

Beschrijving

De opgraving leverde sporen op die te maken hebben met de evolutie van ontginningsgebied in de tweede helft van de 18de eeuw, naar kasteeldomein in de 20ste eeuw. In de zone van de toekomstige parking, werkput 1, zijn namelijk sporen van bosbouw aangetroffen in de vorm van enkele ondiep bewaarde bosbouwgreppels. Ook zijn restanten van een gebouw met bijgebouw gevonden, dat tussen het midden van de 19de eeuw en de jaren 1980 op het domein stond. Verder werden in deze zone sporen aangetroffen die aan de (moes)tuin of plantsoen van dit gebouw te relateren zijn. In de zone langs het huidige kasteel werden sporen van tuinaanleg aangetroffen in de vorm van enkele boomaanplantkuilen.

Sporen van vóór het midden van de 19de eeuw werden niet aangetroffen, ondanks een vrij gave bodemopbouw in beide werkputten. Er zijn geen sporen aangetroffen die duidelijk wijzen op eerdere, mislukte, ontginningsfasen. Wellicht was het plangebied minstens vanaf de middeleeuwen een onaantrekkelijke zone voor bewoning, en niet geschikt geacht voor gebruik als cultuurland. Dit sluit aan bij de historische achtergrond van het plangebied, binnen de ruimere wastina van het Bulskampveld. Evenmin werden sporen van perioden voorafgaand de middeleeuwen aangetroffen.


Bron: Van Quaethem K. 2019: Provinciedomein Bulskampveld Beernem. Archeologische opgraving (werfbegeleiding)- Eindverslag, RAAP België - Rapport 364. Eke: RAAP België bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Recente sporen

Datering: 19de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De opgraving leverde sporen op die te maken hebben met de evolutie van ontginningsgebied in de tweede helft van de 18de eeuw, naar kasteeldomein in de 20steneeuw. In de zone van de toekomstige parking, werkput 1, zijn namelijk sporen van bosbouw aangetroffen in de vorm van enkele ondiep bewaarde bosbouwgreppels. Ook zijn restanten van een gebouw met bijgebouw gevonden, dat tussen het midden van de 19de eeuw en de jaren 1980 op het domein stond. Verder werden in deze zone sporen aangetroffen die aan de (moes)tuin of plantsoen van dit gebouw te relateren zijn. In de zone langs het huidige kasteel werden sporen van tuinaanleg aangetroffen in de vorm van enkele boomaanplantkuilen.


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Lippensgoed

  • Is deel van
    Kasteeldomeinen Drie Koningen en Lippensgoed-Bulskampveld, Vagevuurbossen, Sint-Pietersveld en Predikherenbossen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beernem Provinciedomein Bulskampveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980011 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.