waarneming

Jan-Pieter Minckelersstraat 128

archeologisch element
ID
980664
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980664

Beschrijving

Op het terrein werden 2 proefputten aangelegd tot 2 m diepte. Deze konden niet de volledige stratigrafie bevatten. In beide proefputten konden 4 lagen herkend worden. Een boring in het onderste vlak gaf nog 2 lagen aan.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Aardewerkfragment 18de-19de eeuw

Datering: nieuwste tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Volgens de erkend archeoloog werd het enige scherfje roodbakkend aardewerk zijn met een bruine glazuur aangetroffen in laag 3.

Antropogene lagen

Context: akkerlagen, bodems met sterke menselijke invloed, puinlagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jan-Pieter Minckelersstraat 128 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980664 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.