waarneming

Torrekensstraat

archeologisch element
ID
980859
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980859

Beschrijving

Ten noordoosten van de zgn. Motte van Munte werden bij een proefsleuvenonderzoek enkele paalkuilen en een greppel uit de middeleeuwen aangetroffen. Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied (ca. 250 m²)  voor de bouw van een woning zou de kans op kennisvermeerdering te klein zijn in verhouding tot de kosten van het onderzoek.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Kerkhof en calvarieberg, site met motte


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Torrekensstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980859 (Geraadpleegd op )