waarneming

Koningstraat 16

archeologisch element
ID
980941
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980941

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6537
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De archeologische resten die zich ter hoogte van het onderzoeksgebied bevinden, leveren belangrijke informatie op over de morfologie van S95 (een middeleeuws steen) en zijn latere aanpassingen. Het onderzoek betreft een belangrijke aanvulling voor de waarneming van 1965 en de onderzoeken die in het verleden uitgevoerd zijn door de dienst Stadsarcheologie Gent. 

Verder zijn er resten die mogelijk voorafgaan aan de bouw aan het Steen. Hoewel de waarnemingen hier erg beperkt zijn, is er een mogelijke kennisvermeerdering m.b.t. de evolutie van de vroegste nederzetting na de 10de eeuw. 

De oudste vondst, gerecupereerd uit het onderste, geregistreerde niveau van de zone liftkoker, dateert uit de 12de-13de eeuw. Het overige vondstenmateriaal dateert tussen de 13de en de 19de eeuw. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Middeleeuws Steen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: beerputten, bouwmaterialen, haardplaatsen, munten, muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), Doornikse kalksteen, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muren 1 t.e.m. 4 worden gekenmerkt door een groot aantal verbouwingen en aanpassingen. Wat de onderste -geregistreerde- niveaus van muren 1, 2 en 4 betreft, kan algemeen gesteld worden dat deze gekenmerkt worden door het gebruik van Doornikse kalksteen. M.b.t. Muur 3 stelt zich de vraag of deze deel uitmaakt van het oorspronkelijk concept of in een jongere fase werd toegevoegd. Uit dit puinpakket, waarop het metselwerk aangelegd was, konden 3 fragmenten in rood aardewerk gerecupereerd worden. In de noordelijke hoek van de kelderruimte kwam een geplaveide helling voor. De helling was opgebouwd uit sterk afgesleten natuurstenen. Tussen de stenen van de helling werd een munt aangetroffen. Het gaat om een 2 centime met op de achterzijde een zittende leeuw die de Belgische grondwet vasthoudt. Ook kwamen een natuurstenen vloer en andere vloeren aan het licht. Daarnaast kwam er nog heel wat bakstenen metselwerk naar boven.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koningstraat 16 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980941 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.