waarneming

Sint-Jorisplein

archeologisch element
ID
980963
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980963

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7490
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Bij een archeologische opgraving werden zowel sporen van de voormalige 19de-eeuwse rijkswachtkazerne als de vermoedelijke tuinmuur van het middeleeuwse Minderbroederklooster aangetroffen.

Verspreid over het terrein werden in totaal 18 sporen (greppel, muur, uitbraaksporen of sporen gevuld met bouwpuin) aangetroffen en geregistreerd. 

Het gros van deze sporen is afkomstig van de voormalige kazerne op het terrein (1838-1962). Twee muren en één spoor kennen een oudere oorsprong. Vermoedelijk zijn deze gerelateerd aan de tuinmuur van het voormalige nabijgelegen Minderbroederklooster (14de-18de eeuw).

Wellicht werd het terrein in de loop van de 16de eeuw gedempt en bleef het tot vlak voor de oprichting van de kazerne in gebruik als tuinzone van dit klooster.

Het gros van het aangetroffen aardewerk dateert uit de post-middeleeuwse periode, met een zwaartepunt in de 16de-17de en 19de tot vroege 20ste eeuw. 

De grootste groep binnen het ensemble metaalvondsten bestaat uit laatmiddeleeuwse kledingaccessoires. Het handelt onder meer om een mantelhaak, gesp, knoop, enkele riemtongen en leerbeslag.

Een opmerkelijkste metaalvondst is een muntschatje, bestaande uit 4 volledige en 4 geknipte – vermoedelijk Brabantse – denieren uit de tweede helft van de 12de eeuw. Binnen het ensemble kunnen twee hoofdtype onderscheiden worden; namelijk het type zuilenrij en het type leeuw. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Schijfibula

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kleding en -accessoires, losse vondsten
Materiaal: koperlegering
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een schijffibula met voorstelling van een gestileerde adelaar. Het stuk vertoont nog resten van rode email en dient gedateerd te worden tussen het midden van de 10de en het begin van de 12de eeuw.

Sporen van voormalige kazerne

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, kazernes, kleding en -accessoires, munten, muurresten, vaatwerk, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, metaal, mortel
Gebeurtenis:

Vermoedelijke sporen van Minderbroederklooster

Datering: 14de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: bevestigingselementen, funeraire, rituele en religieuze objecten, greppels, kleding en -accessoires, kloostertuinen, munten, muurresten, nivelleringslagen, omheiningsmuren, recreatieve objecten, uitrusting voor dieren, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, hout, ijzer, lood, lood-tinlegering, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse muntschat

Datering: tweede helft 12de eeuw
Typologie: muntschatten
Materiaal: zilver
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het onderzoek werden twee zwaar aangekoekte zilveren 12de-eeuwse munten aangetroffen. Na reiniging bleek deze vondst te bestaan uit 4 volledige en 4 geknipte – vermoedelijk Brabantse – denieren. Binnen het ensemble kunnen twee hoofdtypes onderscheiden worden; namelijk het type zuilenrij en het type leeuw. Van het eerste type bevinden zich drie gehalveerde alsook één compleet exemplaar binnen het geheel. Het tweede type bestaat daarentegen uit drie complete en één gehalveerd exemplaar. Het ensemble dient in de tweede helft van de 12de eeuw gedateerd te worden.
Een bijkomend exemplaar van het type leeuw werd in hetzelfde vlak aangetroffen.


Relaties

  • Is deel van
    Broekstraat/Sint-Jorisplein

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jorisplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980963 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.