waarneming

Sint-Jorisplein

archeologisch element
ID
980963
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980963

Beschrijving

Bij een archeologische opgraving werden zowel sporen van de voormalige 19de-eeuwse rijkswachtkazerne als de vermoedelijke tuinmuur van het middeleeuwse Minderbroederklooster aangetroffen.

Verspreid over het terrein werden in totaal 18 sporen (greppel, muur, uitbraaksporen of sporen gevuld met bouwpuin) aangetroffen en geregistreerd. 

Het gros van deze sporen is afkomstig van de voormalige kazerne op het terrein (1838-1962). Twee muren en één spoor kennen een oudere oorsprong. Vermoedelijk zijn deze gerelateerd aan de tuinmuur van het voormalige nabijgelegen Minderbroederklooster (14de-18de eeuw).

Wellicht werd het terrein in de loop van de 16de eeuw gedempt en bleef het tot vlak voor de oprichting van de kazerne in gebruik als tuinzone van dit klooster.

Het gros van het aangetroffen aardewerk dateert uit de post-middeleeuwse periode, met een zwaartepunt in de 16de-17de en 19de tot vroege 20ste eeuw. 

De grootste groep binnen het ensemble metaalvondsten bestaat uit laatmiddeleeuwse kledingaccessoires. Het handelt onder meer om een mantelhaak, gesp, knoop, enkele riemtongen en leerbeslag.

Een opmerkelijkste metaalvondst is een muntschatje, bestaande uit 4 volledige en 4 geknipte – vermoedelijk Brabantse – denieren uit de tweede helft van de 12de eeuw. Binnen het ensemble kunnen twee hoofdtype onderscheiden worden; namelijk het type zuilenrij en het type leeuw. 


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 02-02-2021

Volmiddeleeuwse muntschat

Datering: tweede helft 12de eeuw
Typologie: muntschatten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Sporen van voormalige kazerne

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten, vaatwerk
Context: kazernes
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Vermoedelijke sporen van Minderbroederklooster

Datering: 14de eeuw
Typologie: kleding en -accessoires, kloostertuinen, munten, muurresten, omheiningsmuren, vaatwerk
Context: onderdelen van kloosters en abdijen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jorisplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980963 (Geraadpleegd op 23-06-2021)