waarneming

Ooievaarstraat

archeologisch element
ID
980974
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980974

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 12 sporen en 24 muurresten aangetroffen en geregistreerd. Alle sporen zijn van antropogene oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl: beerkuilen, greppels en overige (paal)kuilen. Een groot deel van het aangetroffen muurwerk kan als recent (19de – 20ste eeuw) bestempeld worden.

Een veertiental muren behoren tot een kelder en achterbouw van een oudere bewoningsfase langsheen de Ooievaarstraat. Wellicht werd een laatmiddeleeuws erf of meerdere erven blootgelegd. Deze zone werd afgeboord door een greppel. Binnen de tuinzone werden enkele (paal)kuilen alsook 2 beerkuilen aangetroffen.

Het materiaal uit deze laatste 2 sporen dateert uit de 14de-15de eeuw. In totaal werden 108 scherven aardewerk ingezameld en gedetermineerd. Hiervan behoren 81 scherven tot een context. De overige scherven werden aangetroffen ter hoogte van het oudere muurwerk langsheen de Ooievaarstraat. Het gros van het aardewerk dateert uit de late middeleeuwen.

In totaal werden 51 metalen puntvondsten geregistreerd. Het betreft voornamelijk munten, kledingaccessoires en andere gebruiksvoorwerpen. Het gros van deze voorwerpen is post-middeleeuws. Ook op de storthopen werden metalen voorwerpen aangetroffen. Het betreft onder meer een zilveren ½ groot van Filips de Schone (r. 1482-1506).


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 03-02-2021

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuws erf

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ooievaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980974 (Geraadpleegd op 18-06-2021)