waarneming

Ooievaarstraat 28 - 36

archeologisch element
ID
980974
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980974

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7491
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 12 sporen en 24 muurresten aangetroffen en geregistreerd. Alle sporen zijn van antropogene oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl: beerkuilen, greppels en overige (paal)kuilen. Een groot deel van het aangetroffen muurwerk kan als recent (19de – 20ste eeuw) bestempeld worden.

Een veertiental muren behoren tot een kelder en achterbouw van een oudere bewoningsfase langsheen de Ooievaarstraat. Wellicht werd een laatmiddeleeuws erf of meerdere erven blootgelegd. Deze zone werd afgeboord door een greppel. Binnen de tuinzone werden enkele (paal)kuilen alsook 2 beerkuilen aangetroffen.

Op basis van het aardewerk en het leer dat werd aangetroffen in de greppel en de 2 beerkuilen kunnen deze sporen in de 14de-15de eeuw gedateerd worden. Ook ter hoogte van het muurwerk langsheen de Ooievaarstraat werden scherven uit deze periode aangetroffen. Wellicht betreft het een erf uit deze periode, waarbij de greppel als perceelsgrens kan geïnterpreteerd worden.

Het aangetroffen materiaal betreft gebruikswaar en consumptieafval. Het is echter onmogelijk gebleken om op basis van het macrorestenonderzoek een uitspraak te doen over de welstand van de voormalige bewoners van de site; de aangetroffen resten komen in dergelijke contexten veelvuldig voor.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Laatmiddeleeuws erf

Datering: late middeleeuwen
Typologie: beerkuilen, bevestigingselementen, bouwmaterialen, greppels, kelders, kleding en -accessoires, kuilen, muurresten, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), koperlegering, leer, loodlegering, mortel, plantaardig materiaal, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het archeologisch onderzoek werden 108 scherven aardewerk ingezameld en gedetermineerd, waarvan 81 scherven tot een context behoren. De andere scherven werden gerecupereerd ter hoogte van het aangetroffen muurwerk langsheen de Ooievaarstraat.
Er werden twee botfragmenten ingezameld. Het betreft de slagtand van een varken en het kaaksbeen van een schaap of geit. In beide gevallen betreft het allicht consumptieafval.
In een beerkuil werden drie schoenfragmenten aangetroffen. Het betreft drie zoolfragmenten met een gepunte neus, insnoering ter hoogte van het geleng en een licht symmetrisch patroon. Wellicht zijn de stukken afkomstig van ledertrippen.
1 staal werd gezeefd en bevatte onverkoolde resten van zowel cultuurplanten als wilde soorten. Een grote hoeveelheid kersenpitten werd aangetroffen (Prunus avium, zoete kers). Hiernaast zijn zaden van Rubus sp. (braam/framboos), Fragaria sp. (aardbei) en enkele verkoolde graankorrels aanwezig.

Post-middeleeuws metaal

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, kleding en -accessoires, munten, recreatieve objecten, versieringsonderdelen van voorwerpen, wapens en munitie
Materiaal: koperlegering, loodlegering
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kleding en -accessoires, munten, muurresten, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk, koperlegering
Gebeurtenis:

Romeinse metaalvondsten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kleding en -accessoires, losse vondsten, munten
Materiaal: koperlegering
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gehalveerde Romeinse munt
Fibulafragment


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ooievaarstraat 28 - 36 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980974 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.