waarneming

Diest Citadel

archeologisch element
ID
980980
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980980

Beschrijving

De resultaten van het landschappelijk booronderzoek hebben aangetoond dat de bodemopbouw van die aard is dat archeologische vervolgonderzoek gericht op jager/verzamelaars oftewel lithische artefactensites weinig nuttig en/of zinvol is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd enkel een beperkt aantal sporen geregistreerd die ouder zijn dan de citadelfase (baksteen muurwerk, enkele paalkuilen).  

Op basis van het veldwerk kan men zo stellen dat de bewaringstoestand van eventuele sporen ouder dan de citadel (1854-1855) wellicht niet of zeer slecht bewaard zijn gebleven.

Daarnaast werd van de citadelfase de contour van het stadsbastion vastgesteld. Het gaat hierbij om een bakstenen muren met twee paramenten (binnen- en buitenzijde) verbonden door een haakse muur oftewel in de vorm van een “I”. De funderingsaanzet situeert zich hierbij 2,25 m onder het bestaande maaiveld. De voorliggende militaire droge gracht is circa 3,40 m diep en werd toegesmeten met het muurwerk van het voormalige stadsbastion.


Auteurs :  Condor Archaeological Research bvba
Datum  : 04-02-2021

Resultaten landschappelijke boringen

Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van de landschappelijke boringen kan de aanwezigheid van steentijdsites worden uitgesloten.

Citadelfase

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen), muurresten
Gebeurtenis:

Recente ophogingspaketten

Datering: 20ste eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Pre-Citadel sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, paalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    19de-eeuwse verdedigingsgordel Diest


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diest Citadel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980980 (Geraadpleegd op 13-06-2021)