waarneming

Aalst Pierre Corneliskaai

archeologisch element
ID
981007
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981007

Beschrijving

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is het duidelijk dat de twee recentste fases van de gracht van de stadsomwalling zich op deze plaats bevinden. De rand van de gracht van de recentste fase is aangesneden op het centrale grasplein. De rand van de gracht die gedempt is na 1750 is niet aangesneden. Deze valt wellicht te situeren ter hoogte van de gevels van de gebouwen ten zuidoosten van het pleintje.

Er zijn geen sporen aangetroffen van een wallichaam of een weermuur en torens in natuur- en/of baksteen. Deze moeten wellicht eveneens gezocht worden onder de gebouwen ten zuidoosten van het plein


Auteurs :  SOLVA
Datum  : 10-02-2021

Stadsgracht

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen zijn te interpreteren als dempingen, ophogingen en opvullingen van de stadsgracht in verschillende fasen.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Historische stadskern van Aalst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst Pierre Corneliskaai [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981007 (Geraadpleegd op 23-06-2021)