waarneming

Brugge Sint-Maartensplein 6

archeologisch element
ID
981788
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981788

Beschrijving

Naar aanleiding van een herbestemmingsproject werden enkele proefputten onderzocht aan het Sint-Maartensplein te Brugge.

Hierbij werden vier proefputten onderzocht. Hierbij werden sporen van ophogingspakketten, laatmiddeleeuws muurwerk en muurwerk uit de 17de eeuw aangetroffen.


Bron     : BOT B., VANBRABANT E. & VAN DEN DORPEL A. 2020: Sint-Maartensplein (Brugge West-Vlaanderen) nota, Sint-Michiels-Brugge.
Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: beerputten, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste bakstenen structuur was een vermoedelijke beerput die tussen 1450 en 1550 gedateerd kon worden. Daarnaast waren er nog verscheidene restanten aanwezig van laatmiddeleeuwse bebouwing.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende post-middeleeuwse muurresten aangetroffen. De exacte oorsprong van deze muren is niet duidelijk maar vermoedelijk zijn het restanten van oftewel het Hof van Moeskroen, of waren ze deel van het latere Jezuïetencomplex. Er werd ook een waterput aangetroffen die hier mee in verband kan worden gebracht.

Ophogingspakketen

Datering: 13de eeuw
Typologie: gebouwen en structuren, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de verschillende werkputten werden verscheidene ophogingspakketten aangetroffen. Deze dienden vermoedelijk voor het bouwrijp maken van het terrein.
In werkput 1 werd ook een houten structuur aangetroffen, bestaande uit zeven evenwijdige planken en één dwarse plank. Ten zuiden hiervan werden nog vier verticale geheide palen aangetroffen. De exacte functie van deze structuur is niet gekend maar vermoedelijk hangt ze samen met het bouwrijp maken van het terrein.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugge Sint-Maartensplein 6 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981788 (Geraadpleegd op )