waarneming

Biezenstraat

archeologisch element
ID
982629
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982629

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7475
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De archeologische begeleiding in de zone op het Sint‐Jacobsplein gebeurde op één dag (4 maart 2020). Op die dag werd de aansluiting aan de zuidwestzijde van het bufferbekken uitgegraven. Gezien de werken werden uitgevoerd met een sleufbak konden er geen profielen worden opgetekend en in tegenstelling tot de verwachting uit het PvM was het ook niet mogelijk om aan vlakregistratie te doen. Er werden enkel ophogingslagen waargenomen, er werden geen sporen of vondsten waargenomen. Aangezien de werkwijze bij de tweede arm hetzelfde was en de kans op zicht op archeologische resten zodoende minimaal, is besloten geen begeleiding hier uit te voeren.

De zone vanaf de Biezenstraat, ten zuiden van het Sint‐Jacobsplein, diende nog opgevolgd te worden. Uiteindelijk werd dit gedeelte van het tracé aangelegd via een boring en werd de begeleiding dus overbodig. De zone aan de Rennessingel werd één dag opgevolgd (30 juni 2020). Al snel bleek dat de ondergrond ernstig verstoord was.

Er werden geen relevante lagen, sporen of vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Biezenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982629 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.