waarneming

Meulesteedsesteenweg 184

archeologisch element
ID
988048
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988048

Beschrijving

Verspreid over het projectgebied zijn lagen en sporen aangetroffen uit de nieuwe en nieuwste tijd.

Tijdens het proefputtenonderzoek werd de aanzet van een archeologische vindplaats geattesteerd. Het terrein binnen het projectgebied toont een zeer sterk antropogeen ingrijpen dat kan geplaatst worden binnen de nieuwe (16de-18de eeuw) en nieuwste tijd (19de-21ste eeuw). 
De laatste fase betreft de kloosterfase en de opgave daarvan. Onder deze structuren werd ook de aanzet gevonden van de op basis van het bureauonderzoek verwachte militaire versterkingswerken. Voorlopig ontbreken echter daterende elementen om nu reeds te bepalen welke periode van de versterking werden aangesneden tijdens het vooronderzoek.


Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Fortificatie 16de-18de eeuw

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen, verdedigingswerken
Gebeurtenis:

Ophoging met kloosterbouw 19de-21ste eeuw

Datering: nieuwste tijd
Typologie: funderingslagen, muurresten, nivelleringslagen, onderdelen van kloosters en abdijen, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meulesteedsesteenweg 184 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988048 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.