Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch bedrijfsgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100018   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100018

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dit eclectische gebouw werd opgetrokken rond 1911 als complex met burelen en aanhorigheden voor Ed. Anthonis-De Cleer (Schildersstraat 51) naar ontwerp van Adolphe Van Coppernolle.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch bedrijfsgebouw

Gijzelaarsstraat 9-11 (Antwerpen)
Dit eclectische gebouw werd opgetrokken rond 1911 als complex met burelen en aanhorigheden voor Ed. Anthonis-De Cleer (Schildersstraat 51) naar ontwerp van Adolphe Van Coppernolle.