Beschermd monument

Kasteel van Olsene: dreef

Beschermd monument van tot heden

ID
10002
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10002

Besluiten

Kasteel en kasteeldomein van Olsene met kasteeldreef en hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2969

Beschrijving

De dreef die naar het kasteel van Olsene leidt is beschermd als monument.Waarden

De kasteeldreef tegenover het kasteel van Olsene is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

als dominant en belangrijk visueel element in het landschap, minstens daterend uit het midden van de 18de eeuw. Het esthetisch karakter wordt bepaald door het voorkomen van een imposante eiken- en beukendreef van 850 meter lang met een ongeschonden karakter.

historische waarde

als dominant en belangrijk visueel element in het landschap, minstens daterend uit het midden van de 18de eeuw. Het esthetisch karakter wordt bepaald door het voorkomen van een imposante eiken- en beukendreef van 850 meter lang met een ongeschonden karakter.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemengde dreef bij Kasteel van Olsene

Grote Steenweg zonder nummer, Kasteelstraat zonder nummer (Zulte)
De kasteeldreef van Olsene werd reeds op de Ferrariskaart (ca. 1775) weergegeven. Ze vertrekt bij de poortgebouwen van het kasteel aan de Grote Steenweg en loopt achthonderd meter ver in noordnoordwestelijke richting. De dreef stopt bij het langgestrekt hoevetje langs de Rotsstraat en komt voorbij het Bedevaartsoord Olsene Rotse. Het is in hoofdzaak een dreef met opgaande zomereiken uit de eerste aanwezige plantgeneratie, die werd aangevuld met bruine en gewone beuk, hier en daar een esdoorn, een enkele plataan en Amerikaanse eik. Op de zandige schrale bodem zijn er zaailingen van esdoorn, berk, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en sporkehout.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.