Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100267   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100267

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met puntgevel, vermoedelijk een aangepaste trapgevel, op de hoek van Grote Pieter Potstraat en Haverstraat, van drie bij vier traveeën en drie bouwlagen, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Silveren Claverblat

Grote Pieter Potstraat 16 (Antwerpen)
Traditionele pand op de hoek van Haverstraat en Grote Pieter Potstraat, gebouwd tussen 1547 en 1550. Van rechtswege gesloopt in 1980 en heropgebouwd vanaf 1986.