Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Site van het Kartuizerklooster Onze-Lieve-Vrouw-Kapelle: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-01-2003 tot heden
ID: 1003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1003

Besluiten

Kartuizerklooster Onze-Lieve-Vrouw-Kapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 3999

Beschrijving

Een deel van de site van het voormalig Kartuizerklooster Onze-Lieve-Vrouw-Kapelle is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de kloostersite, met uitzondering van de als monument beschermde onder- en bovengrondse relicten van het klooster.


Waarden

De site van het voormalig kartuizerklooster Onze-Lieve-Vrouw-Kapelle is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als een door straten en Arebeek duidelijk omlijnd gebied dat de historische kern vormt van het kartuizerklooster, ontsloten door een oost-west georiƫnteerde hoofdas die grotendeels samenvalt met de Oud Kloosterstraat en bestaande uit weiland, akkers en de grotendeels gedempte visvijvers, afgetakt van de Aerebeek.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van het Kartuizerklooster Onze-Lieve-Vrouw-Kapelle

Aerebeekstraat, Kapellestraat, Oud-Klooster (Herne)
Als eerste kartuizerstichting in ons land, dat tijdens zijn grote bloei in de 15de eeuw een befaamd geestelijk centrum vormde, gefrequenteerd door eminente figuren, bezit het voormalig kartuizerklooster van Herne onmiskenbaar een belangrijke historische en cultuurhistorische waarde.