Beschermd monument

Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden
ID: 10031   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10031

Besluiten

Kasseiwegen met inbegrip van de bermen
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2945

Beschrijving

De bescherming als monument van de kasseiwegen Huisepontweg en Wannegemdorp te Wanegem-Lede op 24-10-1995, is uitgebreid met de kasseiweg Wannegem-Ledestraat op 24-10-1995. De bermen vervat in het openbaar domein zijn mee opgenomen in de bescherming.Waarden

Uitbreiding: kasseiweg Wannegem-Ledestraat met inbegrip van de bermen vervat in het openbaar domein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde


Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industrieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn.
De wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten.
Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden , ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid.
De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter.
De kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

historische waarde


Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industrieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn.
De wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten.
Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden , ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid.
De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter.
De kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

industrieel-archeologische waarde


Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industrieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn.
De wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten.
Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden , ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid.
De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter.
De kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

wetenschappelijke waarde


Deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industrieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn.
De wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten.
Ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden , ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid.
De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor Zuid-Oost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter.
De kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

Wannegem-Ledestraat zonder nummer (Kruisem)
De Wannegem-Ledestraat vormt de verbinding tussen de dorpskommen van Wannegem en Lede met verspreide bebouwing in de omgeving van de dorpskernen.