Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Wannegem-Ledestraat
Locatie Wannegem-Ledestraat zonder nummer, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasseiweg Wannegem-Ledestraat
gelegen te Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

omvat de bescherming als monument Kasseiweg Wannegem-Ledestraat: uitbreiding
gelegen te Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wannegem-Lede

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De Wannegem-Ledestraat vormt de verbinding tussen de dorpskommen van Wannegem en Lede met verspreide bebouwing in de omgeving van de dorpskernen. Het gekasseide gedeelte is als monument beschermd. Voor het verdere verloop waar de kasseien bewaard bleven onder het huidige wegdek en het gedeelte dat het kasteelpark doorkruist wordt de bescherming uitgebreid. Het gebouwencomplex en park van het kasteel ligt immers ten noorden op de helling en het neerhof met vijvers ten zuiden ervan in de vallei van de Kasteelbeek.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002204, Parochiekerk met kerkhof, pastorie met tuin, kasteeldomein, neerhof en gedeelte kasseiweg.

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wannegem

Fonteinstraat 2-4, Huisepontweg 2-10, Nokerepontweg 3-17, Wannegem-Ledestraat 1-5, 2, Wannegemdorp 1-13,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wannegem-Ledestraat

Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.