Kasseiweg Wannegem-Ledestraat: uitbreiding

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Wannegem-Ledestraat
Locatie Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/114.1
  • 4.01/45017/198.1
  • OO002631

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Wannegem-Ledestraat

Wannegem-Ledestraat zonder nummer, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

De Wannegem-Ledestraat vormt de verbinding tussen de dorpskommen van Wannegem en Lede met verspreide bebouwing in de omgeving van de dorpskernen.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De kasseiwegen Huisepontweg en Wannegemdorp te Wannegem-Lede zijn beschermd als monument op 30-03-1995. Op 24-10-1995 wordt deze bescherming uitgebreid met de Wannegem-Ledestraat. Een laatste deel van de kasseiweg Wannegem-Ledestraat wordt beschermd op 28-03-2002.

Waarden

Uitbreiding: gedeelte van de gekasseide straat, Wannegem-Ledestraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieelarcheologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.