Beschermd monument

Sint-Pietersplein: openbare trap en keermuur

Beschermd monument van 06-03-1997 tot heden

ID: 10053   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10053

Beschrijving

De keermuur met balustrade langs het Sint-Pietersplein te Gent en de openbare trap naar het Sint-Amandsplein zijn beschermd als monument. De keermuur en de openbare trap maken deel uit van het als stadsgezicht beschermde Sint-Pietersplein.Waarden

De terrasmuur met balustrade, siervazen en de monumentale trap naar het Sint-Amandsplein zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als onderdeel van het urbanisatieplan van stadsarchitect Ch. Leclerc-Restiaux, waarbij het probleem van het niveauverschil tussen het Sint-Pietersplein en het hoger gelegen Sint-Amandsplein opgelost werd door middel van een terrasmuur met bekronende balustrade, met postamenten met siervazen en monumentale bordestrap geflankeerd door vier gietijzeren kandelaars, en waardoor een uitkijk ontstond op het abdijcomplex en het hele plein;

artistieke waarde

door het typisch 19de-eeuws straatmobilair zoals de gietijzeren siervazen en kandelaars, verrijkt met gevleugelde vrouwelijke hermen, gecanneleerde staanders en vlampotbekroning.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuizen en openbare trap

Sint-Amandplein 4, Sint-Amandstraat 41-43, 55-59, Sint-Pietersplein 31-50, 42A (Gent)
De westelijke gevelwand van het Sint-Pietersplein bestaat uit burgerhuizen en een openbare trap die naar het Sint-Amandsplein leidt.