Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Barok herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100635   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100635

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Statige, barokke herenwoning met dubbelhuisopstand en vier vleugels rond een binnenplaats, opklimmend tot de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in het begin van de 19de eeuw. Het complexe pand werd inwendig verbouwd en uitgebreid tot kantoorgebouw naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1923, in opdracht van de Société Anonyme Extensions en Entreprises Anversoises.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Barok herenhuis

Huidevettersstraat 55-57 (Antwerpen)
Statige, barokke herenwoning met dubbelhuisopstand en vier vleugels rond een binnenplaats, opklimmend tot de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in het begin van de 19de eeuw. Het complexe pand werd inwendig verbouwd en uitgebreid tot kantoorgebouw naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1923, in opdracht van de Société Anonyme Extensions en Entreprises Anversoises.