Persoon

Hertogs, Joseph

ID
7019
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7019

Beschrijving

Joseph Hertogs (Antwerpen, 27 augustus 1861- 27 februari 1930) is een succesvol architect die met zijn eclectische gebouwen zijn stempel op het Antwerpse stadsgezicht gedrukt heeft.

Levensloop

Joseph Hertogs wordt op 27 augustus in Antwerpen geboren. Hij is de zoon van Cornelius Hertogs, koster van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, en Pauline Parteau. Tussen 1878 en 1885 studeert hij aan de Antwerpse academie. Daar wordt hij in 1880 de winnaar van de driejaarlijkse wedstrijd van het KMBA, de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Later zal Hertogs zich ook aansluiten bij deze vereniging. Hij was een leerling van Pieter Dens (1819-1901) en liep stage bij het kantoor van Frans Baeckelmans (1827-1896). Dit vormt het startschot van een succesvolle carrière. Hertogs huwt op 3 oktober 1885 met Maria Catharine Philippina Kreitz (°Antwerpen, 22/05/1862). Doorheen zijn loopbaan ontvangt hij verschillende prestigieuze opdrachten. Hertogs draagt naast het ontwerpen van nieuwe gebouwen ook historische panden een warm hart toe: hij restaureert verschillende oude huizen, kastelen, stadspaleizen, etc.. Hij werkt samen met Duitse en Engelse architecten, maar onderhoudt ook een samenwerking met Belgische collega-architecten zoals Ernest Stordiau (1855-1937) en Gerard De Ridder (1878-1958). In 1906 wordt Hertogs ridder in de Leopoldsorde; de oudste en een van de belangrijkste Belgische orden.

Oeuvre

Hertogs oeuvre wordt getekend door een gevoel voor monumentaliteit en veelzijdigheid aan stijlen. Verschillende panden op de Antwerpse Meir worden aan hem toegeschreven. Zo zijn de huidige winkelzaak Innovation, voorheen Magasins Tietz, en de voormalige kantoorgebouwen van Llyods Belge, nu een afdeling van winkeleten H&M, van zijn hand. Deze panden zijn in neobarokke eclectische stijl opgetrokken en stralen een indrukwekkende grootsheid uit.

Hertogs wordt vaak door de Antwerpse burgerij ingeschakeld voor het ontwerpen van imposante herenhuizen. Deze zijn opgetrokken in verschillende neostijlen, gaande van neorococo aan de Koningin Elisabethlei 18 tot neotraditionele woningen zoals op de Arthur Goemaerelei 36.

Hij is ook de ontwerper van enkele typische Antwerpse monumenten, zoals het Hansahuis aan de Suikerrui en de synagoge Shomre Hadass dat in samenwerking met Stordiau gerealiseerd wordt. Hertogs’ werken vormen dus een belangrijke bijdrage aan het Antwerps stadsbeeld zoals we dat nu kennen.

  • CLAES H. 1931: Het Koninklijk Kunstverbond: architekten J. Hertogs en G. De Ridder, Maandelijks Tijdschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 1, 1-5.
  • MACLOT P. 2003: Hertogs, Joseph, VAN LOO A. (ed.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 349.
  • VAN DE VOORDE S. 2011: Bouwen in beton in België (1890-1975). Samenspel van kennis, experiment en innovatie, onuitgegeven, 2011.
  • NEVEJANS A. 2013: Joseph Hertogs (1861-1930). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Agence Maritime Internationale

Sint-Katelijnevest 61 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van Sint-Katelijnevest en Israelietenstraat, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1925. De kern wordt gevormd door het bankgebouw van de Banque Centrale Anversoise, dat Hertogs al in 1890 ontwierp.


Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Lange Leemstraat 16-18, 22-24, Van Breestraat 17 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van de Van Breestraat en de Lange Leemstraat, opgetrokken in opdracht van Paulin Baelde, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1920. Wederopbouw van een uitgebrand pand na de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914.


Architectenkantoor Joseph Hertogs

Van Schoonbekestraat 3 (Antwerpen)
Architectenkantoor van Joseph Hertogs, een gebouw in op de renaissance geïnspireerde eclectische stijl, naar een ontwerp uit 1897. Het perceel sloot oorspronkelijk haaks aan op dat van het geheel van twee burgerhuizen in neorococostijl ontworpen in 1896, dat de architect gelijktijdig voor eigen rekening liet optrekken aan de Mechelsesteenweg.


Armement Deppe

Bordeauxstraat 10, 10A, Verbindingsdok-Oostkaai 21, 29 (Antwerpen)
Gebouwencomplex van de in 1863 opgerichte rederij Armement Deppe, met een monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1927 aan het Verbindingsdok, en sterk verbouwde pakhuizen door de aannemer Joseph Lefebvre uit 1872 in de Bordeauxstraat.


Banque Centrale Anversoise

Lange Gasthuisstraat 20 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Max Winders uit 1912, opgetrokken in 1913. De bouw ging van start begin 1913. Het complex kreeg in 1928 een uitbreiding aan de achterzijde, door Hertogs en zijn toenmalige associé Gerard De Ridder.


Banque Centrale Anversoise

Twaalfmaandenstraat 14 (Antwerpen)
Bankgebouw in neogotische stijl, in twee fasen gebouwd in opdracht van de Banque Centrale Anversoise, naar ontwerpen door de architect Joseph Hertogs uit 1898 en 1904. De Banque Centrale Anversoise werd in 1871 opgericht door een groep handelaars en reders uit de Duitse kolonie van Antwerpen.


Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 9-11 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm opgetrokken in opdracht van de Banque de Commerce, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs, Frans en Henri van Dijk uit 1922-1923, voltooid in 1926. In de nieuwbouw werd het hotel Vecquemans geïncorporeerd, met een gevelfront in régencestijl toegeschreven aan Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit het tweede kwart van de 18de eeuw.


Barok herenhuis

Huidevettersstraat 55-57 (Antwerpen)
Statige, barokke herenwoning met dubbelhuisopstand en vier vleugels rond een binnenplaats, opklimmend tot de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in het begin van de 19de eeuw. Het complexe pand werd inwendig verbouwd en uitgebreid tot kantoorgebouw naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1923, in opdracht van de Société Anonyme Extensions en Entreprises Anversoises.


Bejaardentehuis Mayerhof

Fredericusstraat 89 (Mortsel)
Bejaardentehuis dat in 1960 het Sint-Fredericusgesticht overnam, laatstgenoemde in 1901 ten behoeve van bejaarde echtparen opgericht door mevrouw Mayer-van den Bergh ter nagedachtenis van haar zoon Fritz Mayer-van den Bergh.


Burgerhuis in art deco

Arthur Goemaerelei 38 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art deco, naar een ontwerp van architect David Moëd uit 1928. Jehuda Isidore en Tonia Luks-Wellner, een echtpaar van Pools-Joodse origine liet de woning in 1929 bouwen.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lamorinièrestraat 236 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl op de hoek van Lamorinièrestraat en Grétrystraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Opdrachtgever was de in Antwerpen geboren Michael Coxon Hunter (1872-1943).


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Le Grellelei 26 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1912. Met zijn versoberde beaux-arts-vormentaal, is het project representatief voor het latere oeuvre van de architect, uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 30 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer R. Vrancken, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Koninklijkelaan 14 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl najaar 1927 ontworpen door architect Joseph Hertogs in opdracht van de weduwe H. Delfs-Billiet, en opgetrokken in 1928.


Burgerhuis in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 60 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1906, restant van een ensemble van twee tegenoverliggende rijwoningen.


Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Leemstraat 190 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer die op hetzelfde moment uit eigen middelen de Nottebohm Kliniek liet optrekken.


Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 30 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896, gebouwd in 1897. Opdrachtgever was de geldwisselaar P.J.R. Suys fils, eigenaar van het aanpalende, uit 1875 daterende hotel. Begin 1897 volgde een tweede bouwaanvraag voor een identiek pand in spiegelbeeld aan de andere zijde van het hotel, waardoor een symmetrisch geheel van drie woningen ontstond.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Paulusstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van de kolenhandelaar Henri Lecomte. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


Burgerhuis in neorenaissancestijl

Ernest Van Dijckkaai 8 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorenaissancestijl gebouwd in opdracht van scheepsmakelaar Gustave Albrecht, naar ontwerp door Joseph Hertogs uit 1896.


Burgerhuis in neorococostijl

Louiza-Marialei 4 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van Auguste Grisar, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 36 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Armand Steens, naar een ontwerp van de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928. De rijwoning in halfopen bebouwing is opgetrokken in een expressieve baksteenbouw.


Burgerhuis met magazijn

Graaf van Egmontstraat 39-41, Volkstraat 58 (Antwerpen)
In 1902 ontwerpt architect Jos. Hertogs voor Bernard Coppens een woonhuis in de Volkstraat met een bijhorend magazijn in de Graaf van Egmontstraat.


Burgerhuis met traditionele kern

Hopland 18 (Antwerpen)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand dat in kern minstens opklimt tot de 17de eeuw, oorspronkelijk twee bouwlagen hoog met een hardstenen spiegelboogpoort. Het pand werd vermoedelijk in de vroege 19de eeuw met een derde bouwlaag verhoogd. Rechter Martin Villers-Lunden liet de gevel in 1849 in neoclassicistische stijl aanpassen. In 1997 gesloopt voor een nieuwbouwproject met hogeschool en winkels op het bouwblok Meistraat, Hopland, Langegang.


Café in neoclassicistische stijl

Melkmarkt 9 (Antwerpen)
Café in neoclassicistische stijl op de hoek van Melkmarkt en Jezuïtenrui, gebouwd in opdracht van Camille Bal die de Distillerie C.J. Bal & Cie vertegenwoordigde, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896.


Collège Marie-José

Lamorinièrestraat 168 (Antwerpen)
Meisjesschool voor Franstalig onderwijs, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit december 1913. De school werd opgericht als meisjesafdeling van het Institut Rachez, later Lycée d’Anvers, gevestigd in de nabije Nerviërsstraat.


Complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl

Hopland 15-23, Kolveniersstraat 26-28 (Antwerpen)
Monumentaal complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl op de hoek van Hopland en Kolveniersstraat, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Opdrachtgever was barones Axeline de Caters-de Bosschaert (Antwerpen, 1872-Berchem, 1960), het perceel maakte tot dan deel uit van de tuin van het Rubenshuis.


De Cleynen Sint-Arnold

Meir 54 (Antwerpen)
Herenhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1852 opgetrokken in opdracht van François Meeùs-Trachez. Het ontwerp is niet gesigneerd, maar wordt toegeschreven aan de architect Bartholomeus De Proost. In de 16de eeuw bevond zich hier het ouderlijk huis van Pieter Paul Rubens.


De Grooten Robijn, later Banque d'Anvers

Lange Nieuwstraat 20-24 (Antwerpen)
Uitgestrekt gebouwencomplex waarvan de kern wordt gevormd door De Grooten Robijn of het hotel Jean Antoine du Bois de Vroylande, een patriciërswoning in rococostijl uit 1746-1750 door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.


De Roose en Het Peerd in de Wieg

Meir 87 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1895. Het perceel werd eertijds ingenomen door de huizen De Roose en Het Peerd in de Wieg.


De Sieckel

Venusstraat 17 (Antwerpen)
Herenhuis gebouwd in het derde kwart van de 16de eeuw door stadssecretaris Jan van Asseliers, later meermaals aangepast door de opeenvolgende eigenaars.


Den Bock

Arenbergstraat 17 (Antwerpen)
Herenhuis Den Bock met oudste vermelding in 1578. Het pand kwam in 1619 in bezit van de kunstschilder Jan Breughel de Oude, die er zes jaar later overleed. Het complex in traditionele bak- en zandsteenstijl klimt in kern op tot 1556-1561.


Directeurswoning in neoclassicistische stijl

Oudesteenweg 108 (Antwerpen)
Directeurswoning in neoclassicistische stijl volgens de bouwaanvraag uit 1871 opgetrokken in opdracht van de industrieel Joseph Jean Charles De Waele. Tot het project behoorde de bouw van een industriële stoomhoutzagerij en -schaverij op de aanpalende percelen. Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer af te leiden.


Dokterswoning Messian

Van Eycklei 1 (Antwerpen)
Voorname dokterswoning in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de arts Messian, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907. Het hotel Messian werd in 1989 onder luid publiek protest gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)
Het complex met de kastelen Ertbrugge en Zwarte Arend, de hoeven Sitters en Covens, de bijgebouwen, de restanten van de landerijen, de parken, parkbossen en landbouwgronden vormen een uniek overblijfsel van het leefmilieu van voornamelijk de 18de eeuw.


Eclectisch burgerhuis

Belgiëlei 199 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Hélène Elisabeth Pfeifer, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1899. De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën, telt een souterrain en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde.


Eclectisch burgerhuis

Markgravelei 119 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1908. De rijwoning maakte oorspronkelijk deel uit van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde woningen, waarvan het rechterpand in 1963 werd verbouwd.


Eclectisch burgerhuis

Nerviërsstraat 8 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Ernest Reclus, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1901.


Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 45 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Charles en François Franck, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909. De Antwerpse firma Franck Frères was een gekend meubelmaker en ontwerper van interieurensembles, gevestigd in de Korte Gasthuisstraat.


Electriciteitscabine in art-decostijl

De Berlaimontstraat 18 (Antwerpen)
Transformatorpost XIV uit 1923-1924 met façade in art-decostijl behoort tot een serie in de jaren 1920 en 1930 voor de Société d’Electricité de l’Escaut gebouwde bakstenen elektriciteitscabines, elk met een uniek gevelontwerp.


Elektriciteitscabine

Bredastraat 117 (Antwerpen)
Elektriciteitscabine of transformatorpost, volgens de bouwaanvraag uit 1912 opgericht door de Compagnie Electrique Anversoise.


Elektriciteitscabine

Wittestraat 108 (Antwerpen)
Rechthoekig volume in eclectische stijl, symmetrisch van opzet met vlak omlijste rondboogpoort geflankeerd door twee rechthoekige venstertjes, opgericht in 1912 naar ontwerp van Joseph Hertogs.


Ensemble van zes burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 218-228 (Antwerpen)
Ensemble van zes burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl, dat in drie fasen tot stand kwam naar ontwerpen door de architect Joseph Hertogs uit 1894, 1896 en 1898, in opdracht van de firma Corneille David en de particulier Maurice David de Gheest.


Ereperk en oorlogsmonument

Lepelstraat (Mortsel)
Het erepark bestaat uit het herdenkingsmonument en kleine herdenkingskruisjes. Het weerstandsmonument bevindt zich vooraan op hetzelfde perk.


European Naval Stores Company

Stoopstraat 1 (Antwerpen)
Hoogbouwcomplex met kantoren en appartementen in zijn huidige vorm in drie bouwfasen tot stand kwam tussen 1874 en 1948. De kern vormt een neoclassicistisch herenhuis door Antoine Jean François Cuypers uit 1874, uitgebreid door Joseph Hertogs voor de European Naval Stores Company in 1921, en gemoderniseerd en verhoogd door Carlo Van Grimbergen in 1946-1948.


Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Marialei 14-18 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1906. Opdrachtgever was Arthur Nottebohm (1863-1927), op dat moment gedomicilieerd in Buenos Aires (Argentinië), waar hij in 1908 in het huwelijk trad met Olga Paulina Carolina Paats (°1877).


Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Nerviërsstraat 3-7 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Victor Lynen, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1888. De rijwoningen met een gevelbreedte van drie traveeën, omvatten een souterrain, en drie bouwlagen onder een mansardedak.


Geheel van twee herenhuizen in neorégencestijl

Van Putlei 24-26 (Antwerpen)
Geheel van twee herenhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henri Fester, naar een ontwerp van architect Joseph Hertogs uit 1911. De rijwoningen in halfopen bebouwing, die in omvang met één travee van elkaar verschillen, vormen een symmetrisch ensemble van een voorname allure.


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 42-46 (Antwerpen)
Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1910. Tussen 1905 en 1910 ontwierp Hertogs niet minder dan achttien burgerhuizen voor de weduwe, in het kader van haar vastgoedactiviteiten.


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Markgravelei 26-28 (Antwerpen)
Twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1905. Het bouwproject omvatte oorspronkelijk zes woningen, die gelijktijdig twee aan twee verspreid over het bouwblok tussen de Van Peltstraat en het Hof Van Leysen werden opgetrokken.


Gekoppelde burgerhuizen in neorégencestijl

Belgiëlei 157-159 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van een zekere Van de Wouwer, naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1910. Met zijn versoberde beaux-arts-vormentaal, is het project representatief voor het latere oeuvre van de architect, uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog.


Grands Magasins Leonhard Tietz

Meir 82 (Antwerpen)
Monumentaal warenhuis in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de Grands Magasins Leonhard Tietz, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900, voltooid in 1901. Sinds 1922 Les Grands Magasins A l'Innovation.


Hansahuis

Ernest Van Dijckkaai 9-10, Kaasstraat 8, Suikerrui 1-11 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in neobarokstijl op de hoek van Ernest Van Dijckkaai, Suikerrui en Kaasstraat, in drie fasen opgetrokken naar ontwerpen door de architect Joseph Hertogs uit 1897, 1900 en 1901. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse bankier en zakenman Wilhelm Mallinckrodt.


Helvetiahuis, kantoorgebouw Steinmann and C°

Jordaenskaai 24 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in neogotische en neotraditionele stijl, op de hoek van Jordaenskaai en Vleeshuisstraat, gebouwd in opdracht van de reder Daniel Steinmann-Haghe, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1904. Het complex leunt aan tegen een fragment van de burchtmuur uit het eerste kwart van de 13de eeuw.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 65 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Joseph Dierxsens, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Aannemer was het bouwbedrijf G. Hargot & R. Somers.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Nerviërsstraat 4 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de handelsmakelaar Paul Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1902.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Lange Nieuwstraat 21-23 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgever was de wolkoopman en -makelaar Adolphe “Evrard” Joseph Havenith, zoon van een uit Eupen afkomstige ondernemer. Hij huwde op 1 juni 1875 met Elisabeth Eugénie van den Bergh, de zus van Henriëtte Mayer-van den Bergh.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 100 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Muller, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Het pand werd in opdracht van de toenmalige eigenaar advocaat Paul Edmond Deckers in de periode 1942-1948 door de architect Paul Smekens opgesplitst tot praktijkwoning met appartementen, en met dat doel inwendig verbouwd en verhoogd met een pseudo-mansarde.


Herenhuis in eclectische stijl

Marialei 12 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het linker pand van een geheel van drie hotels naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1906. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer (1836-1907), weduwe van André Gaspard Nottebohm (1816-1888). Het hotel op nummer 10 werd gesloopt in 1993, het hotel op nummer 8 mogelijk al in 1955.


Herenhuis in eclectische stijl

Valkenburgstraat 24, Van Schoonbekestraat 39 (Antwerpen)
Statig herenhuis in eclectische stijl met néo-Grec-inslag, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. Opdrachtgever was Carl Franz Adolph Otto Ingenohl (Neuwied, 1849-1934), echtgenoot van Marie Louise Friederike Sauerbeck (Mannheim, 1858-Antwerpen, 1932). Deze tabakshandelaar en sigarenfabrikant had zich in 1871 vanuit Duitsland te Antwerpen gevestigd.


Herenhuis in eclectische stijl

Sterstraat 28 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1892. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse koopman Cuno Matthäus Randel (1839-1923), afkomstig uit Burg auf Fehmarn aan de Oostzee, gehuwd met Adela Wuppermann (1851-1936).


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 248 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, waarvan de kern te dateren is in het derde kwart van de 19de eeuw. Tot zijn huidige vorm verbouwd en uitgebreid naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgever was Paul Oscar Karcher (1866-1925), beheerder van de wolkammerij Peignages de Laines Hoboken.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Frankrijklei 135 (Antwerpen)
Deze imposante neoclassicistische herenwoning werd volgens de bouwaanvraag uit 1874 opgetrokken in opdracht van de diamantair Charles J. Van Ishoven. Tuinpaviljoen in cottagestijl naar ontwerp van Joseph Hertogs uit 1899.


Herenhuis in neorégencestijl

Markgravelei 20 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Franz Emil Müller, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907. Het gebouw maakt deel uit van het bouwblok tussen de Van Peltstraat en het Hof Van Leysen dat eerder grotendeels door Hertogs was ingevuld in opdracht van de weduwe Henriette Mayer van den Bergh.


Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 233 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl, pendant van het hotel Jacobs, als één ensemble ontworpen door de architect Joseph Hertogs in 1900, en gelijktijdig opgetrokken. Opdrachtgever was de wisselagent Jules Gevers, echtgenoot van Jeanne Vanderlinden, en jongere broer van Maurice Gevers-Grisar.


Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 235 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl, pendant van het hotel Gevers, als een ensemble ontworpen door de architect Joseph Hertogs in 1900, en gelijktijdig opgetrokken. Opdrachtgever was Frédéric Jacobs, vermoedelijk de bankier Frédéric Marie Joseph Jacobs (1866-1946), echtgenoot van bankiersdochter Adèle De Kinder.


Herenhuis in neorégencestijl

Frankrijklei 133 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van de dagbladeigenaar Camille de Cauwer, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1912. Het statige hotel op de hoek van de Frankrijklei en de Lange Leemstraat, verving een bestaand neoclassicistisch pand uit de jaren 1870.


Herenhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 17 (Antwerpen)
Herenhuis gebouwd in opdracht van Theophile Bal, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1911.


Hotel Geelhand

Meir 52A (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis dat oorspronkelijk uit een corps de logis op de hoek, een lager poortgebouw en een langgerekt koetshuis met stallingen aan de Wapper bestond. Het werd in 1779 gebouwd.


Hotel Good-Engels

Harmoniestraat 55, Koningin Elisabethlei 18 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Charles Good, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896. Met zijn schoonbroer Frédéric Speth richtte hij in 1891 de Société Anonyme pour l’Importation des Huiles de Graissage op, die vanaf 1908 belangrijke installaties uitbouwde in de petroleumhaven op het Zuid.


Hotel Kreglinger-Walther

Koningin Elisabethlei 16 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. Opdrachtgever was Emilia Kreglinger-Walther (1827-1905), weduwe van Gustave Kreglinger (1817-1893), behorend tot de tweede generatie van het in oorsprong Duitse handelaars- en bankiersgeslacht te Antwerpen.


Hotel Léon Van den Bosch en twee burgerhuizen

Koningin Elisabethlei 8-12 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een herenhuis en twee flankerende burgerhuizen in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de ondernemer en bankier Léon Van den Bosch, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907.


Hotel Mayer-van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 21 (Antwerpen)
Herenhuis op de hoek van Lange Gasthuisstraat en Arenbergstraat, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, met reconstructiewerken uitgevoerd in 1716. In 1861 werd het hotel aangekocht door Emil Mayer en zijn echtgenote Henriëtte van den Bergh. Deze liet het hotel in 1902 renoveren door Joseph Hertogs.


Internationaal Zeemanshuis

Falconrui 21 (Antwerpen)
Hoogbouwcomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken door de stad Antwerpen als hotel en tehuis voor zeelieden, naar een ontwerp van de architecten Paul Smekens en Hendrik Wittocx uit 1950.


Kantoorgebouw Baelde frères

Minderbroedersrui 49 (Antwerpen)
Kantoorgebouw Baelde frères, het wisselagentschap van de broers Eugène en Paulin Baelde. Pand in neoclassicistische stijl dat in twee fasen tot stand kwam: eerste fase (drie rechtse traveeën) naar ontwerp van architect Emile Thielens uit 1889, uitbreiding (twee linker traveeën, pui en interieur) naar ontwerp van architect Joseph Hertogs uit 1920.


Kantoorgebouw Davidis & Cie

Leopoldplaats 10 (Antwerpen)
In oorsprong herenhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1867 opgetrokken in opdracht van A.J. Van Bellingen, handelaar in spijkers, aambeelden, bankschroeven en krikken. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De firma Davidis & Cie, liet het hotel in 1927 verbouwen tot kantoor- en woongebouw, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs.


Kantoorgebouw Distillerie C.J. Bal & Cie

Korte Winkelstraat 17A (Antwerpen)
Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1888. Opdrachtgever was de Distillerie C.J. Bal & Cie, in 1861 te Merksem opgericht als stokerij "De Kroon", door de broers Jean-Baptiste en Corneille Bal (1824-1896). De firma Goth & Co liet in 1925 door de architect François Dens de oorspronkelijke pseudo-attiek achteraan ophogen tot een volwaardige tweede verdieping onder een nieuw zadeldak.


Kantoorgebouw en burchtmuur

Zakstraat 6 (Antwerpen)
Pand in neotaditionele stijl oorspronkelijk onderdeel van het Helvetiahuis op de hoek van Jordaenskaai en Vleeshuisstraat, gebouwd in opdracht van Johann Daniel Steinmann, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1904. Herstel van oorlogsschade door de architect Jan Goos in 1953.


Kantoorgebouw Fuhrmann

Eikenstraat 2, Lange Nieuwstraat 66-68 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van Lange Nieuwstraat en Eikenstraat, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1905. Opdrachtgever was de firma Johann Daniel Fuhrmann, vanaf 1911 Fuhrmann & Co. De Antwerpse vestiging van deze aloude wolhandelsfirma uit het Duitse Lennep, werd in 1870 opgericht.


Kantoorgebouw Securitas

Kipdorp 44-48 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl, in twee fasen gebouwd in opdracht van de verzekeringsmaatschappij “Securitas”, opgericht in 1819. De eerste fase (zes rechter traveeën) kwam tot stand naar een ontwerp door de architecten Charles en Henri Janssens uit 1924. Henri Janssens tekende in 1938 voor de tweede fase (vijf linker traveeën), uitgevoerd in 1939.


Kasteel de Sterre

Schuttersdreef (Kapellen)
Ingeplant in landschapspark met centraal grasveld. Bepleisterd en beschilderd gebouw, daterend van circa 1900 en naar ontwerp van J. Hertogs, in 1955 verbouwd tot psychiatrische kliniek.


Kasteel Fester

Karel Oomsstraat 24 (Antwerpen)
Imposant landhuis met bijgebouwen, vrijstaand ingeplant in een met smeedijzeren hekken afgesloten, beboomde tuin. Het gebouw werd in zijn huidige vorm ontworpen door architect Henri Thielens in opdracht van Henri Fester.


Kasteel Zwarte Arend met park

Ertbruggelaan 150, Professor Van den Wildenberglaan 1-2 (Antwerpen)
Inplanting binnen rechthoekig omgracht park met ten westen toegang, kreeg in 1784 zijn huidig uitzicht, de voormalige westelijke dienstgebouwen zijn omgevormd in 1945.


Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12 (Antwerpen)
Het kasteeldomein bestaat uit hoofd- en dienstgebouwen in U-vorm geschikt rondom een staatsieplein met bloemperken en een fontein. Het omgevende park met waterpartijen bevat nog andere bijgebouwen zoals het koetshuis en de hovenierswoning.


Koetshuis van Hotel Geelhand

Wapper 1A (Antwerpen)
Voormalig koetshuis van het hotel Geelhand op de hoek van Meir en Wapper, dat in 1779 werd opgetrokken door Jean-Baptiste Geelhand. In opdracht van Jacques Charles Louis Joseph de Pret Roose de Calesberg, bracht Joseph Schadde in 1853 de centrale koetspoort en extra vensters aan.


Landhuis Appelkanthof

Welvaartstraat 1 (Boechout)
In dorpskern gelegen neoclassicistisch landhuis, uit het vierde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw; grote beboomde tuin afgesloten door smeedijzeren hek.


Landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45 (Kapellen)
Landhuis opgericht circa 1890 ter plaatse van een ouder landhuisje dat in het huidige gebouw werd opgenomen; verbouwd in 1914 onder leiding van architect J. Hertogs.


Le Lloyd Belge

Meir 89-95 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in eclectische stijl met neobarokke inslag, opgetrokken in opdracht van de verzekeringsmaatschappij Le Lloyd Belge, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. De verzekeringsmaatschappij werd opgericht in 1856, zoals aangegeven op de cartouche die de gevel bekroont.


Les Erables

Ahornenlaan 1 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl, ongeveer gelijktijdig opgetrokken met het aanpalende landhuis aan de Olmenlaan, naar ontwerpen door de architect Edmond Lauwens uit 1924. Bouwheer was Albert De Groote, van beroep expert, boekhouder en vereffenaar.


Librairie O. Forst

Meir 75 (Antwerpen)
Winkelpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1903. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse boekhandelaar Otto Forst, die al sinds 1890 op dit perceel gevestigd was met een handel gespecialiseerd in Duits- en Engelstalige publicaties.


London County Westminster & Parr's Bank Limited

Meir 28-30 (Antwerpen)
Monumentaal bankgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1919 voor het hoofdgebouw, en uit 1920 voor de uitbreiding. Opdrachtgever was de London County Westminster & Parr's Bank Limited, op dat moment de vijfde grootste bank van Engeland.


Magasins et Entrepôts Réunis La Cloche

Hessenplein 2 (Antwerpen)
Imposant pakhuis in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909, gebouwd in 1910. Opdrachtgever was de Société Anonyme des Magasins et Entrepôts réunis.


Museum Mayer van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 19 (Antwerpen)
Museum gebouwd In 1901-1904 door architect Joseph Hertogs, om er de kunstcollectie van Ridder Fritz Mayer van den Bergh in onder te brengen. Het huis De Drij Koningen is een vrije kopie van de voormalige pastorie van Sint-Walburgis, afgebroken in 1884 en van een gevel in de Zakstraat.


Museum Ridder Smidt van Gelder met tuin

Belgiëlei 91 (Antwerpen)
Imposant herenhuis in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de bankier Edouard Thys, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1905. Na 1937 werd het gebouw aangepast tot privémuseum van Pieter Smidt van Gelder, om zijn verzameling rond West-Europese kunstnijverheid tentoon te stellen. Door tuinarchitect Georges Wachtelaer ontworpen siertuin verfraaid met tuinvazen en beelden.


Nachtegalenpark

Beukenlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
De drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, die in oorsprong respectievelijk teruggaan tot de 13de en 14de eeuw, vormen samen het Nachtegalenpark. Dit park van circa 90 hectare is een goed bewaard voorbeeld van een parkaanleg uit de 19de eeuw en vormt een groen geheel binnen een verder sterk verstedelijkte omgeving.


Natiënhuis, Kantoorgebouw Debenham & Cie

Jordaenskaai 25 (Antwerpen)
Monumentaal kantoorgebouw in neogotische en neotraditionele stijl. Het pand kwam in twee bouwfasen tot stand tussen 1904 en 1911, met nog een laatste uitbreiding in 1946, en incorporeert een fragment van de burchtmuur uit het eerste kwart van de 13de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Schermersstraat 30 (Antwerpen)
Neoclassicistische herenhuis volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van Joseph Van Bellingen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Later kwam het hotel in het bezit van de advocaat en liberaal politicus Louis Franck.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 104 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning werd rond 1873 gebouwd in opdracht van Frans Theodore Martroye en zijn echtgenote Bethrabee D’Hooghe, wonende in de Keizerstraat 11.


Neoclassicistisch hotel

Amerikalei 131 (Antwerpen)
Het statige pand op nr. 131 valt op door de brede gevel met strakke, neoclassicistische ordonnantie, door de rondboogpoort met sluitsteen en door het Mariabeeld op de eerste verdieping. Het huis werd gebouwd als hotel voor Florent Bal, naar een ontwerp van Jos Hertogs van 1892.


Neoclassicistische meergezinswoning

Amerikalei 69 (Antwerpen)
Neoclassicistische meergezinswoning gebouwd voor C.J. Brusselairs naar ontwerp van Jos. Hertogs van 1892. Door de brede gevel van drie bouwlagen en vier traveeën krijgt dit pand de allures van een herenhuis.


Onderstation van de Compagnie Electrique Anversoise

Duinstraat 124 (Antwerpen)
Onderstation van de Antwerpse elektriciteitsmaatschappij Compagnie Electrique Anversoise, opgericht in 1908 naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs


Osterriethhuis

Meir 85 (Antwerpen)
Herenhuis in rococostijl in 1749-1750 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de douairière Régine Thérèse van Susteren-du Bois, naar een ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.


Pakhuis Mols & Cie

Nationalestraat 42 (Antwerpen)
Pakhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de firma Mols & Cie, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1903. Het gebouw was bestemd voor de opslag van mechanische persen.


Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.


Rivierenhof

Hooftvunderlei 160, Turnhoutsebaan 232, 238, 242-250 (Antwerpen)
Grootste park van de Antwerpse agglomeratie, 144 hectare, bevat verschillende belangrijke gebouwen en is begrensd door Turnhoutsebaan en A13.


Rubenshuis met tuin

Wapper 9-15 (Antwerpen)
Complex geheel van gebouwen rond rechthoekige binnenkoer met portiek, achterliggende tuin en tuinpaviljoen, ontstaan in 1611-27, wanneer Rubens er, na zijn terugkeer uit Italië in 1608, aan de Wappervaart een eigendom met bestaande woning in traditionele bak- en zandsteenstijl kocht en verbouwde tot woonhuis, een atelier liet bouwen in een italianiserende barok en beide verbond door een barokke portiek, die toegang verleende tot de kruiden- en bloementuin, waarin hij een sierlijk paviljoentje bouwde.


Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

Jozef Liesstraat 15-17 (Antwerpen)
Neoclassicistisch ensemble van twee burgerhuizen gebouwd rond 1893 in opdracht van Edm. de Werbrouck de Paris naar een ontwerp van architect Jos Hertogs.


Scaldis Buildings, kantoorgebouw Kennedy, Hunter & Co

Orteliuskaai 2 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl tussen Orteliuskaai en Sint-Pietersvliet, gebouwd in opdracht van de scheepsmakelaar en -bevrachter Kennedy Hunter & Cie, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1908.


Sint-Franciscus

Lange Nieuwstraat 43 (Antwerpen)
Koopmanswoning, tijdens de 16de eeuw genaamd "Sint-Franciscus", in kern waarschijnlijk opklimmend tot 1458, welke onder meer eigendom was van Lazarus Tucher (1491-1563) en Thomas Gresham (1519-1579). De firma Eiffe & Cie liet de aloude woning in 1927 door Joseph Hertogs historiserend restaureren en voor kantoren aanpassen.


Sint-Fredericuskapel

Fredericusstraat 79 (Mortsel)
Vroeger ingebouwde, heden vrijgemaakte en naar ontwerp van architect G. Gilliot herstelde kapel van 1909 naar ontwerp van Joseph Hertogs.


Société Générale Charbonnière

Kipdorpvest 44 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de coöperatieve maatschappij Société Générale Charbonnière, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909.


Synagoge Shomre Hadass

Bouwmeestersstraat 7, Schildersstraat 10 (Antwerpen)
De bouw van de synagoge Shomre Hadass in Antwerpen in 1893 ligt in de lijn van een evolutie die tussen 1865 en 1914 plaatsvindt.


Tearoom Blumer

Meir 6 (Antwerpen)
Tearoom in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1919. Opdrachtgever was Emile Lauwers, toenmalig uitbater van "Blumer", volgens het briefhoofd "patissier, glacier, confiseur, tearoom en restaurant".


Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Bolwerkstraat 6-8 (Antwerpen)
Twee aanpalende burgerhuizen in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening opgetrokken door de architect Louis Hamaide, naar een ontwerp uit 1891.


Villa Godefroid en Villa Constantin

Fredericusstraat 73-75, 83-85 (Mortsel)
Tweegezinswoningen (1904-05) van het oorspronkelijke Sint-Fredericusgesticht naar ontwerp van architect Joseph Hertogs.


Villa in cottagestijl

Eglantierlaan 17 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1927. Opdrachtgever was de weduwe van de reder en katholiek senator Arthur François Brijs (1878-1924), die in 1911 door Hertogs het landhuis "Cleveland" had laten bouwen.


Villa Jenny

Van Schoonbekestraat 37 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met néo-Grec- en art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1897. Opdrachtgever was de tabakshandelaar en sigarenfabrikant Carl Franz Adolph Otto Ingenohl (Neuwied, 1849-1934), echtgenoot van Marie Louise Friederike Sauerbeck (Mannheim, 1858-Antwerpen, 1932). De huisnaam "Villa Jenny" verwijst naar hun overleden oudste dochter Jenny Caroline Louise Ingenohl (Mannheim, 1879-?, 1886).


Villa La Chapelle

Beukenlaan 16 (Antwerpen)
Pittoreske cottage in neogotische stijl, tussen 1880 en 1885 gebouwd als hovenierswoning van kasteel Den Brandt, in opdracht van Emile Augustin Joseph della Faille de Waerloos. Albert Kreglinger liet de cottage in 1926 door Joseph Hertogs tot zijn huidige vorm uitbreiden en als landhuis herinrichten.


Vlaamse Evangelische kerk

Bexstraat 13 (Antwerpen)
Neoromaans kerkgebouw van 1892-93 naar ontwerp van Joseph Hertogs, gelegen op hoek met de Florisstraat.


Voormalig badhuis Bains Anversois

Lange Gasthuisstraat 24 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk opklimt tot het eerste kwart van de 19de eeuw, en dat door de laatste privé-eigenaar notaris Albert Van der Schoot werd verkocht aan de Société Anonyme des Bains Anversois. Deze maatschappij liet een privé-badhuis optrekken naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1898, geopend in 1901.


Winkelhuis Franck frères

Korte Gasthuisstraat 24 (Antwerpen)
Art-nouveaugetint winkelpand ontworpen in 1894 in opdracht van Franck frères door architect Joseph Hertogs, met werkplaatsen achteraan en verbinding met een poort in de Everdijstraat 47. Aangevuld met brutalistisch winkelinterieur ontworpen door Herman De Backer in 1968 (in samenwerking met architect Van Soens) en aangepast met respect voor het bestaande ontwerp door B-Architecten in 2006.


Woon- en handelscomplex in neoclassicistische stijl

Korte Gasthuisstraat 2, Lombardenvest 76-80 (Antwerpen)
Woon- en handelscomplex in neoclassicistische stijl dat in twee fasen tot stand kwam. De eerste fase betrof een combinatie van een burgerhuis en een meergezinswoning met winkels, gebouwd in opdracht van de firma Franck frères, naar een ontwerp door Joseph Hertogs en Walter van Kuyck uit 1921. Deze laatste voegde in 1929 het hoekpand toe.


Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 51 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van Huidevettersstraat en Schuttershofstraat, gebouwd in opdracht van de heer Arm. Lens, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1903. Het gebouw is van een gelijkaardig type als het woon- en handelspand Elsen-Huysmans uit 1900, op de hoek van Leopoldstraat en Henri Van Heurckstraat.


Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Leopoldstraat 51 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van de Leopoldstraat en de Henri Van Heurckstraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgeefster was Eugénie Elsen-Huysmans (Antwerpen, 1825-Antwerpen, 1902), weduwe van de koopman Pierre Elsen (Antwerpen, 1810-Antwerpen, 1890).


Thema's

Ontwerper van

Acacialaan

Bresstraat

Della Faillelaan

Eglantierlaan

Kastanjelaan

Kuipersstraat

Le Grellelei

Moonsstraat

Rubenslei

Seringenlaan

Sterstraat

Van Eycklei

Van Putlei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hertogs [online], https://id.erfgoed.net/personen/7019 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.