Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101053   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101053

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis uit de tweede helft van de 16de eeuw of de eerst helft van de 17de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast met een lijstgevel tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Bewaarde trapgevel aan de achterzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Kammenstraat 89 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis uit de tweede helft van de 16de of de eerst helft van de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast met een lijstgevel tijdens de vroege 19de eeuw. Bewaarde trapgevel aan de achterzijde.