Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Roosdaal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23097/108.1
  • 4.01/23097/121.1
  • OB001622

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkplein zonder nummer, Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Laatgotische zandstenen constructie uit eind 16de begin 17de eeuw, de sacristieën en verbrede zijbeuken dateren uit de 19de eeuw, in de kerk orgel gebouwd door Pierre Charles Van Pethegem in 1824.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus te Borchtlombeek is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

mogelijk opklimmend tot de 9de eeuw en vermeld sinds 1140 als voormalige afhankelijkheid van de abdij van Ninove vormt deze ter hoogte van een wegenkruising ingeplante, stilistisch heterogene plattelandskerk met pseudobasilicale opstand een architectuurhistorisch opmerkelijk geheel. Het volledig in zandhoudende kalksteen opgetrokken laat-gotische, eind 16de - begin 17de eeuw gedateerde rechthoekig gesloten koor en de nu ingebouwde, vierkante westtoren met vierledige opstand, korfboogportaal en kruisribgewelf illustreren de zogenaamde Dendergotiek die onder impuls van de abdijen van Affligem en Ninove tot ontwikkeling kwam terwijl de in baksteen verbrede en verlengde zijbeuken, opengewerkt met spitsboogvensters met karakteristieke, lancetvormige ijzeren roedenverdeling, getuigen van een neogotisch geïnspireerde verbouwing uit 1856- 1857 en aldus representatief voor een 19de eeuwse benadering waarbij stijleenheid centraal stond.

artistieke waarde

architectuurhistorisch markante, stenen overwelving met kruisribgewelven en brede, met casementen en rozetten opgehoogde gordelbogen die samen met de spitsboogarcades op zuilen een sfeervol interieur vormen, verfraaid met een overwegend 17de- en 18de-eeuws, waardevol meubilair.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.